Tilläggsregistrering svenskfödda P.R.E-föl

Vi kan nu informera om att den identifiering som görs vid inskrivningen av ett P.R.E.-föl är giltig som underlag för tilläggsregistrering!

Föreningen har under en längre period haft kontakter med Jordbruksverket och stamboken LGPRE gällande svenskfödda P.R.E och kravet om extra ID-kontroll för tilläggsregistrering. 

Föreningen har nått en överenskommelse med SAAHR (hastpass.se) om att handlägga tilläggsregistreringarna.

Hästägare som framöver får hästpass för sina föl får information i försändelsen med passet. Registrering hos SAAHR (hastpass.se) gäller för föl födda i år och även för de som är födda 2021 om registrering ännu inte är gjord.

P.R.E är registrerade i utländsk stambok, därför krävs tilläggsregistrering så att hästen blir införd i Jordbruksverkets centrala hästdatabas. Alla länder inom EU ska ha uppgift om vilka hästar som finns i respektive land.

Läs mer här >>

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter