Officiell rasförening i Sverige för Pura Raza Española
Föreningen tillhandahåller​​ stambokstjänster genom avtal
med spanska stamboken, LGPRE ANCCE.
Föreningen är medlem i ANCCE och i Svenska Hästavelsförbundet. 

ASCPRE (@ascpre) • Instagram photos and videos

XI Svenska Championatet för P.R.E.  2024!

Mer info kommer snart >>

Bilder championtitlar SICAB 2023

ASCPRE Cup 2022

Aktuellt förening

2019 > 04

Den 7 juli arrangerar Svenska Hästavelsförbundet en rasparad under invigningen av Falsterbo Horse Show, med ett femtontal deltagande rasföreningar. Eftersom inbjudan gick ut innan Svenska P.R.E.-föreningen var medlem i SH står vi som reserv till detta evenemang i år. Medlemmar som skulle vara intresserade av att vara på reservlistan med sina hästar i år är välkomna att höra av sig till styrelsen.

Läs hela inlägget »

Svenska P.R.E–föreningens årsmöte ägde rum på Sätuna gods i Björklinge lördagen den 27 april 2019.

Styrelse 2019

Ordförande Lisa Mård 2019–2020
Vice ordförande Jennie Colbrie 2019–2021
Kassör Gunilla Astrén 2019–2020
Sekreterare Jane Fredin 2019–2020
Ledamot Maria Ringvall 2019–2021
Ledamot Rose–Marie Uselius 2019–2021
Suppleant Agneta Berg 2019
Suppleant Uppdrogs till styrelsen att utse suppleant 2019
Valberedning Miriam Johansson, sammankallande 2019
Valberedning Uppdrogs till styrelsen att utse valberedning 2019
Revisor LRF–konsult 2019
  • Medlemsavgifter för 2020 fastställdes till 300 kr för fullvärdigt medlemskap (ägare av P.R.E.–häst enligt LG PRE) samt 150 kr för stödjande medlemskap.
  • Propositionen gällande familjemedlemskap antogs av årsmötet. Det innebär att familj med hemmavarande barn (till och med 20 år) kan teckna fullvärdigt medlemskap för familj. Årsavgiften fastställdes till 400 kr. Familjen har en rösträtt vid årsmöte och rätt att bära en fullmakt. Beslutet gäller interimistiskt, från och med 2019.
  • Motion 1, gällande att föreningens årsmöten ska kunna avhållas via telefon–/videokonferens eller annan kommunikation, avslogs av årsmötet. Årsmötets motivering är att ett fysiskt möte är att föredra. Mötesplats för årsmöten bör årligen variera, i syfte att samma medlemmar inte alltid måste åka långt för att ta sig till årsmötet. Videomöte kan vara ett alternativ till fysiskt möte, men kräver resurser i form av utrustning/lokal m.m. som föreningen saknar. Möjlighet att vara åhörare via telefon finns redan i föreningens stadgar.
  • Motion 2, gällande att antalet ledamoter i styrelsen ska utökas, avslogs av årsmötet. Förslaget innebar att föreningens styrelse kan bestå av max sju ledamöter och två suppleanter, i syfte att fler aktiva kan involveras i styrelsearbetet. Årsmötet beslutade att, i stället för stadgeändring gällande antalet poster i styrelsen, inrätta kommittéer, i vilka medlemmar kan bidra och vara aktiva i föreningens evenemang och andra aktiviteter.
Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte

För 2020 års P.R.E.-kalender bjuder föreningen in till en fototävling!

Tävlingen är öppen för alla. Du kan skicka in max tre (3) bilder. 
 
Motivet på bilden ska vara en P.R.E. och bilden måste ha hög upplösning, helst 300 dpi (dots per inch/bildpunkter per tum). Bilden får inte vara publicerad tidigare. Kontroll görs att insända bilder motsvarar kraven.
Bilden ska inte ha någon ram tillagd och heller inte ha text med hästens namn eller fotografens namn på. Annan bildbehandling är tillåten.

Tre priser kommer att delas ut:
1:a pris 500 kr och omslagsbild på kalender 2020.
2:a pris 300 kr
3:e pris 200 kr
Priset delas ut till fotografen.

Vinnande bild kommer att användas som omslagsbild, 2:a och 3:e pristagares bilder används också samt att ytterligare tio bilder tas ut, 
 
Uttagning sker genom att medlemmar i föreningen röstar fram de vinnande bilderna. Medlem kommer kunna rösta genom ett formulär på hemsidan och omröstningen sker under september månad.

 Information om regler och anmälan finns här >>

Med vänlig hälsning styrelsen!

Läs hela inlägget »

 Anmälda ekipage i ASCPRE Cup 2019

Tävlingssäsongen är i full gång och därmed även Svenska P.R.E.-föreningens tävlingschampionat i dressyr och allround (WE/hoppning) – ASCPRE Cup 2019!

Vi har i skrivande stund tolv anmälda ekipage i dressyr och två i allround. Tävlingen är öppen för P.R.E. som är registrerade i LGPRE ANCCE och medlemmar i Svenska P.R.E.-föreningen. Poäng samlas på tävlingar enligt en poängtabell och tilldelas ekipaget. Vinnarna utses efter årsskiftet och tack vare våra fantastiska sponsorer törs vi, förutom äran, utlova fina priser!

– Aktuell poängsställning samt anmälda ekipage hittar du här. >>
– Information om regler och anmälan finns här. >>
– Poängtabeller finns här. >>

Välkomna!

Läs hela inlägget »

Vi har ikväll tvingats fatta det tråkiga beslutet att ställa in P.R.E.-championatet på Grevagården den 11–12 maj. Detta på grund av för få anmälda hästar för att tävlingen ska gå ihop ekonomiskt. Vi är så ledsna för detta då vi vet att många sett mycket fram emot tävlingen. Alla som betalat in anmälningsavgiften kommer givetvis att få den återbetalad omgående.

Vi vill rikta ett stort varmt tack till alla som anmälde sina hästar och till de sponsorer som ville sponsra tävlingen!

Vi vet att många fler hade velat delta, som av olika anledningar saknade möjlighet till det i år. Vi vet också att deltagaravgifterna var i högsta laget för många, trots rabatter. Men som vi tidigare informerat om, gör dessvärre de fasta kostnader som vi inte kan påverka (domararvode, domarens resa och uppehälle, anläggningsavgift osv.) att vi måste beräkna deltagaravgiften på ett realistiskt antal hästar, c:a 25 stycken. Hade vi istället kunnat räkna med att få 40-50 deltagande hästar hade deltagaravgiften kunnat ligga på hälften av den nuvarande.

Inför kommande tävlingar ska vi fundera ännu mer över hur fler kan lockas att visa sina hästar på morfologiska championat - och tips emottas tacksamt!

Nu börjar vi genast jobba med höstens tävling i Sandviken den 7–8 september, och mer information om den utkommer inom kort. Så låt oss hoppas på stor uppslutning där istället!

Hälsningar,
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Svenska P.R.E.-föreningen håller årsmöte den 27 april kl. 13:00 på Sätuna gods i Björklinge. Ytterligare information finns här. >>

Läs hela inlägget »

Aktuellt stambok

2019 > 04

För tionde året i rad behåller ANCCE sitt kvalitetscertifikat enligt ISO 9001:2015 avseende stambokstjänster, som har befunnits hålla mycket hög kvalitet världen över. I den granskning som årligen ligger till grund för ISO-ceritfieringen ingår de stambokstjänster som Svenska P.R.E.-föreningen tillhandahållit. Ett bra betyg, med andra ord!

Läs hela inlägget »

HINGSTKATALOG

Aragorn GE
Armas Veleño
Chaman PM
Dakar de Kara
Diablo TS
Nespreso MAZ
Gamiz YSB
Pizarro XI
Hurón FS
Seneca de Centurion
Incitato