Officiell rasförening i Sverige för Pura Raza Española
Föreningen tillhandahåller​​ stambokstjänster genom avtal
med spanska stamboken, LGPRE ANCCE.
Föreningen är medlem i ANCCE och i Svenska Hästavelsförbundet. 

ASCPRE (@ascpre) • Instagram photos and videos

XI Svenska Championatet för P.R.E.  2024!

Proposition och anmälan finns här >>

Bilder championtitlar SICAB 2023

ASCPRE Cup 2022

Aktuellt förening

2022 > 04

Svenska P.R.E.-föreningen har hållit årsmöte och konstituerandemöte den 24:e april 2022. 

Styrelse 

Post Namn  Mandatperiod
Ordförande Lisa Mård 2021–2022
Vice ordförande Jennie Colbrie 2022–2024
Kassör Gunilla Astrén 2021–2023
Sekreterare Jane Fredin 2021–2023
Ledamot Maria Ringvall 2022–2024
Ledamot Rose–Marie Uselius 2022–2024
Suppleant Hanna Engström 2022
Valberedning – sammankallande Agneta Berg  2022
Revisor Utses av styrelsen enl § 10 i stadgarna 2022

Medlemsavgift för 2022 fastställdes till 300 kr för fullvärdigt medlemskap (ägare av P.R.E.–häst enligt LG PRE), 150 kr för stödjande medlemskap och 400 kr för familjemedlemskap.
.
Läs hela inlägget »

Tilläggsregistrering för häst med pass från utländsk stambok kan också göras hos Hästpass.se.
Rutinen är densamma som hos SH, ID-kontrollant eller veterinär kontrollerar hästens ID mot passet. Passet skickas därefter in tillsammans med ansökan. Kostnad 685 kr inkl postens avgifter.
Hästpass.se kan också utfärda korsningspass.
Mer info om regler för Pass och registreringar 

Läs hela inlägget »

Härmed kallar Svenska P.R.E.-föreningen till årsmöte!
Tid: Söndag den 24:e april 2022, kl 10.00
Plats: Sätuna Gård, 743 73 Björklinge
Alla medlemmar får kallelse med E-post.
För detaljerad information om årsmötet se: Årsmöte 2022
Sidan uppdaterad 17:e april med förslag til bemanning av lediga poster.

Läs hela inlägget »

Aktuellt stambok

There are no entries for this period.

HINGSTKATALOG

Aragorn GE
Armas Veleño
Chaman PM
Dakar de Kara
Diablo TS
Incitato
Gamiz YSB
Nespreso MAZ
Heredero LXXX
Pizarro XI
Hurón FS
Seneca de Centurion