Om Svenska P.R.E.-föreningen

Svenska P.R.E.-föreningen är den officiella rasföreningen för Pura Raza Española i Sverige. På spanska heter föreningen Asociación Sueca de Criadores y Propietaros de Pura Raza Española, med förkortningen ASCPRE.

Svenska P.R.E.-föreningen bildades 2017 i syfte att samla svenska uppfödare, hästägare och andra med intresse för rasen Pura Raza Española. Föreningen har som uppgift att arrangera aktiviteter, sprida kunskap om och marknadsföra rasen, samt arbeta för att stimulera aveln med P.R.E. i Sverige. Föreningen ska även samarbeta med andra för rasen relevanta hästorganisationer.

Svenska P.R.E.-föreningen är samarbetspartner med den spanska stamboken, LGPRE ANCCE, gällande stambokstjänster för P.R.E. i Sverige, samt fullvärdig medlem i huvudorganisationen ANCCE. Svenska P.R.E.-föreningen är från och med 2019 även medlem i Svenska Hästavelsförbundet, SH.

Medlemskap i föreningen beviljas den som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och målsättning och som förbinder sig att följa dess stadgar och policys.
 
Inträde som medlem i föreningen sker genom anmälan till styrelsen eller via föreningens hemsida och medlemskap räknas från det att styrelsen bekräftat medlemskapet och full medlemsavgift erlagts.

Organisationsnummer: 
802510–6736

Styrelsen

Ordförande - Aktivitet/tävlingLisa Mård2021–2022
Vice ordförande - Aktivitet/tävlingJennie Colbrie2022–2024
Kassör - Medlem, LGPRE & tävlingGunilla Astrén2021–2023
Sekreterare  - LGPRE & ITJane Fredin2021–2023
Ledamot - ANCCE & ITMaria Ringvall2022–2024
Ledamot - ITRose–Marie Uselius2022–2024
Suppleant - Aktivitet/tävlingHanna Engström2022
a
Valberedning – sammankallandeAgneta Berg2022
a
RevisorUses av styrelsen2022

Stambokstjänster

Ansvariga för administration och kontakt gällande stambokstjänster:
 
Gunilla Astrén 070–584 12 80
Jane Fredin

Mail: stambokpre@presverige.se

Policy >>