Sammanfattning Årsmötet den 24/4

Svenska P.R.E.-föreningen har hållit årsmöte och konstituerandemöte den 24:e april 2022. 

Styrelse 

Post Namn  Mandatperiod
Ordförande Lisa Mård 2021–2022
Vice ordförande Jennie Colbrie 2022–2024
Kassör Gunilla Astrén 2021–2023
Sekreterare Jane Fredin 2021–2023
Ledamot Maria Ringvall 2022–2024
Ledamot Rose–Marie Uselius 2022–2024
Suppleant Hanna Engström 2022
Valberedning – sammankallande Agneta Berg  2022
Revisor Utses av styrelsen enl § 10 i stadgarna 2022

Medlemsavgift för 2022 fastställdes till 300 kr för fullvärdigt medlemskap (ägare av P.R.E.–häst enligt LG PRE), 150 kr för stödjande medlemskap och 400 kr för familjemedlemskap.
.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter