Tilläggsregistrering hos Hästpass.se

Tilläggsregistrering för häst med pass från utländsk stambok kan också göras hos Hästpass.se.
Rutinen är densamma som hos SH, ID-kontrollant eller veterinär kontrollerar hästens ID mot passet. Passet skickas därefter in tillsammans med ansökan. Kostnad 685 kr inkl postens avgifter.
Hästpass.se kan också utfärda korsningspass.
Mer info om regler för Pass och registreringar 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter