Exportförbud av bl.a. hästar till Ryssland

ANCCE rapporterar den 17/3 att EU har förbjudit export av lyxprodukter till Ryssland, bland dem hästar värda mer än 300 €, motsvarar ca 3000 kr. Förbudet gäller för försäljning, leverans, överföring eller export, direkt eller indirekt.

Situationen för hästar och hästägare i Ukraina är svår. FEI har avsatt drygt 11 miljoner kronor (1 miljon schweizerfrancs) för hjälp till ridsporten i Ukraina. Insatsen samordnas med det ukrainska ridsportförbundet och det finns nu en hemsida för den nya hjälporganisationen som registrerats. Mer info här för hjälp till hästar och ridsportfolket i Ukraina: https://ridenews.se/nyhet/sa-har-kan-du-hjalpa-hastarna-och-ridsportfolket-i-ukraina/

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter