Sammanfattning Årsmötet den 20/11

Svenska P.R.E.-föreningen har hållit årsmöte och konstituerandemöte den 20:e november 2021. 

Styrelse 

Post Namn  Mandatperiod
Ordförande Lisa Mård 2021–2022
Vice ordförande Jennie Colbrie 2019–2021
Kassör Gunilla Astrén 2021–2023
Sekreterare Jane Fredin 2021–2023
Ledamot Maria Ringvall 2019–2021
Ledamot Rose–Marie Uselius 2019–2021
Suppleant Hanna Engström 2021
Valberedning – sammankallande Agneta Berg  2021
Revisor Utses av styrelsen enl § 10 i stadgarna 2021

Medlemsavgift för 2022 fastställdes till 300 kr för fullvärdigt medlemskap (ägare av P.R.E.–häst enligt LG PRE), 150 kr för stödjande medlemskap och 400 kr för familjemedlemskap.
.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter