II Feria del Caballo P.R.E. INSTÄLLT!

Vi har ikväll tvingats fatta det tråkiga beslutet att ställa in P.R.E.-championatet på Grevagården den 11–12 maj. Detta på grund av för få anmälda hästar för att tävlingen ska gå ihop ekonomiskt. Vi är så ledsna för detta då vi vet att många sett mycket fram emot tävlingen. Alla som betalat in anmälningsavgiften kommer givetvis att få den återbetalad omgående.

Vi vill rikta ett stort varmt tack till alla som anmälde sina hästar och till de sponsorer som ville sponsra tävlingen!

Vi vet att många fler hade velat delta, som av olika anledningar saknade möjlighet till det i år. Vi vet också att deltagaravgifterna var i högsta laget för många, trots rabatter. Men som vi tidigare informerat om, gör dessvärre de fasta kostnader som vi inte kan påverka (domararvode, domarens resa och uppehälle, anläggningsavgift osv.) att vi måste beräkna deltagaravgiften på ett realistiskt antal hästar, c:a 25 stycken. Hade vi istället kunnat räkna med att få 40-50 deltagande hästar hade deltagaravgiften kunnat ligga på hälften av den nuvarande.

Inför kommande tävlingar ska vi fundera ännu mer över hur fler kan lockas att visa sina hästar på morfologiska championat - och tips emottas tacksamt!

Nu börjar vi genast jobba med höstens tävling i Sandviken den 7–8 september, och mer information om den utkommer inom kort. Så låt oss hoppas på stor uppslutning där istället!

Hälsningar,
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter