Foto: Yeguada Paco Martí
Foto: Yeguada Paco Martí

Månadens ras: P.R.E:ns färger

Det fanns en tid när bara skimmel (på spanska ”torda”), brun (”castaña”) och svart (”negra”) var godkända färger för P.R.E, men sedan 2003 tillåts alla färger med undantag av brokiga som t.ex. skäck/tigrerad. Skimmel och brun är dominerande, men svart och fux (”alazana”) börjar bli vanligare.

Därtill finns dilutionsanlagen gult (Cr) och Pearl (prl) hos P.R.E:n, vilka var för sig eller i kombination kan ge ett antal ovanliga färger såsom bork (brun med Cr, ”bayo”), palomino (fux med Cr, ”palomina”), perla (två gulanlag, CrCr ”perla”), perlino (ett gulanlag och ett pearlanlag, Crprl, ”perlino”), pearl (två pearlanlag prlprl, ”isabelo”).

Skimmelanlaget (G) är dominant, och en häst med en skimmelgen (heterozygot, Gg) blir således skimmel men kan i sin tur lämna färgade avkommor. En homozygot skimmel (GG) lämnar endast skimlar. Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett föl kommer bli skimmel eller inte, men ljusa ringar runt ögon/mule eller vita hår i pälsen kan avslöja färgen. Annars får man vänta, eller göra ett färgtest, vilket enkelt kan beställas från stamboken i Spanien
.
De ovanliga färgerna har blivit mycket populära på sina håll, och det finns stuterier som särskilt inriktar sin avel på dessa, liksom det finns vissa stuterier som framförallt avlar på bruna/svarta hästar.

Men i slutändan handlar det ändå om det självklara, nämligen att ”en bra häst har ingen färg”!

Foto: Julia Andersson
Foto: Julia Andersson
Foto: Therese Hübner
Foto: Therese Hübner
Foto: Yeguada Paco Martí
Foto: Yeguada Paco Martí
Foto: Yeguada Paco Martí
Foto: Yeguada Paco Martí

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter