Månadens ras: Man– och svansklippning

Traditionellt har P.R.E.-hingstar lång man och svans. Ston hålls med kortklippt man och rakad svansrot. Pannluggen på ston kan vara klippt eller lång. Man och svans klipps/rakas av på P.R.E.-föl då de är cirka ett halvår gamla. Hingstföl klipps bara en gång och aldrig mer. Det finns en föreställning om att hingstfölen efter klippningen ska få tjockare och starkare tagel i man och svans.

Klippningen av man och svansrot på P.R.E.- ston och föl har en praktisk funktion. I traditionell uppfödning i Spanien går P.R.E.-ston ute i stora flockar på vidsträckta marker. Klippningen är till för att slippa tovor och att man och svans inte fastnar i buskar och träd. Hingsten går under betäckningssäsongen fritt i stoflocken och stoets rakade svansrot anses skydda hingsten vid betäckning. Unghästar går i egna flockar och med hjälp av hur mycket man och svans som vuxit ut kan hästarna enklare identifieras.

Traditionen att klippa föl och ston lever fortfarande kvar och vid tävling enligt särskilt reglemente för rasen bör stoet ha kortklippt man och rakad svansrot, hingsten ska ha lös man. Vid dressyrtävlingar eller tävlingar i andra discipliner flätas hingstens långa man.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter