"Womb rental" Betäckning, sto på foder

Är du fodervärd till ett P.R.E.-sto, eller får lov att använda ett sto för betäckning, samt vill att fölet ska kunna registreras i ditt eget stuteri, krävs ett avtal.
Avtalet, sk "Womb rental" ska upprättas, och skickas in till föreningen, minst åtta (8) månader före beräknad födelse. Finns inte något avtal kommer den som är registrerad stoägare i stamboken registreras som uppfödare.

För att upprätta ett giltigt avtal krävs följande:

  • Stoägaren har stuterikod.
  • Fodervärden har stuterikod
  • Både sto och hingst är godkända för avel på lägst basnivå.
  • Blanketten "Womb rental" fylls i och undertecknas av både sto- och hingstägare.
  • Ifyllt och signerat dokument ska därefter legaliseras av Notarius Publicus. Notarius Publicus finns i alla län, och utses av Länsstyrelsen.
  • För att beställa blankett och få hjälp med avtalet maila stambokpre@presverige.se

Arkiv

Länkar

-

Senaste inlägg

Etikettmoln