Den officiella rasföreningen i Sverige för Pura Raza Española
Föreningen tillhandahåller​​ stambokstjänster genom avtal
med spanska stamboken, LGPRE ANCCE, och
innehar medlemskap i ANCCE samt i Svenska Hästavelsförbundet. 

Sweden International Horse Show – SIHS

SIHS: 2019 representerade Vladimir Drybcak & Sofia Eriksson Svenska P.R.E.-föreningen till häst. >>

ASCPRE Cup

Dressyr- och allroundchampionat 2020
Anmälan >>

Uppdaterad 5/4 med anmälda ekipage 2020 >>

Beställ snygga hästpassfodral!
Nu finns snygga fodral, som bl.a. passar till ett hästpass/en mindre ipad eller liknande, till försäljning i färgerna svart, grå, vit, rosa, turkos och ljusblå. 150 kr inklusive porto. Beställ genom att maila:

info@presverige.se

ANCCE har den 17/7 hållit en virtuell internationell morfologisk tävling!
Se videofilmer från tävlingen >>

Stambokstjänster

Hingstar

P.R.E.-hingstar till avel 2020 >>

Stuterier

Svenska P.R.E.-uppfödare 2020 >>

Visning för avelsvärdering

Info och bilder från visningen 2020 >>

Aktuellt förening

There are no entries for this period.

Aktuellt stambok

2020 > 02

Påminnelse om att rabatt för sen inskrivning endast gäller under februari månad. Den som vill registrera föl äldre än ett år och ta del av rabatten måste inkomma med webbanmälan snarast för att administration av ansökan ska hinnas med inom februari månad. 

Normalt lägger LG ANCCE på 300 € för sent inskrivna föl, men detta påslag sänks nu tillfälligt till 85 €. Detta gäller alltså endast ansökningar och inbetalningar mellan den 1–29 februari 2020, och förutsatt att den veterinära delen av inskrivningen görs senast den 30 juni 2020. Från och med den 1 mars är tilläggsavgiften åter 300 €.
 
Ansökan om fölinskrivning görs här. >>

Läs hela inlägget »

Ny prislista gäller fr.o.m. 1:a mars 2020 för stambokstjänster för P.R.E. i Sverige. Samtliga priser är inkl moms.

Skäl för ändring av priser är att eurokursen är betydligt högre nu än i januari 2018 när nuvarande priser kalkylerades. Portopriser har också höjts. Stamboken har under 2019 höjt kraven vad gäller ledtider för stambokstjänsterna vilket medför att ärenden inte kan samskickas till stamboken i samma utsträckning nu som tidigare. Föreningen har också fasta kostnader som medlemsavgift till ANCCE, bankavgifter, hemsida, utbildning och revision.

Administrationen utförs på ideell basis och inget arvode utgår till föreningens stamboksansvariga.

Fr o m 1:a mars tillkommer också 100:- för varje komplettering till ansökan.
Information om vilka handlingar som krävs för ansökan av viss stambokstjänst erhålls i samband med svar på webb-anmälan. Om man därefter skickar in en ofullständig
ansökan tillkommer 100:- för varje erforderlig komplettering.

Nya priserna gäller även för de tjänster som har beställts före 1:a mars men som inte har betalats inom 30 dagar från att svarsmail med ansökningshandlingar skickats.

PRISLISTA FR.O.M. 1 mars 2020
Stambokstjänst Pris kr inkl moms
Ägarkod 540
Stuterikod 2600
Ägarbyte 795
Ägarkort duplikat 795
Fölinskrivning föl * 1995
Sen inskrivning * 4960
Avelsvärdering 2850
Pass P.R.E.-häst registrerad innan 20070101* 1995
Passduplikat P.R.E.-häst född fr om 20070101 1270
Färganalys 1200
Språngsedel 75
ID-kontroll* 1795
Hierro 125
Namnbyte P.R.E. egen uppf. 1620
Övriga tjänster, begär prisuppgift.

* Veterinärarvode tillkommer.

Läs hela inlägget »

Sponsorer

Vill ditt företag synas här, med länk till företagets hemsida? Kontakta Svenska P.R.E.-föreningen på info@presverige.se så berättar vi mer om våra sponsorpaket!

Art by M Art by M