Officiell rasförening i Sverige för Pura Raza Española
Föreningen tillhandahåller​​ stambokstjänster genom avtal
med spanska stamboken, LGPRE ANCCE.
Föreningen är medlem i ANCCE och i Svenska Hästavelsförbundet. 

ASCPRE (@ascpre) • Instagram photos and videos

Glöm inte att rösta på bilder till P.R.E.-Kalendern 2022, sista dag är 30/11!
Insända bidrag >>

ASCPRE Cup

Dressyr- och allroundchampionat
Du som har tävlingsresultat 2021 kan göra anmälan t o m 31/12-21.
Resultat och anmälan 2021 >>

Resultat 2020 >>

Aktuellt förening

2021 > 10

Svenska P.R.E.-föreningen har hållit årsmöte och konstituerandemöte den 20:e november 2021. 

Styrelse 

Post Namn  Mandatperiod
Ordförande Lisa Mård 2021–2022
Vice ordförande Jennie Colbrie 2019–2021
Kassör Gunilla Astrén 2021–2023
Sekreterare Jane Fredin 2021–2023
Ledamot Maria Ringvall 2019–2021
Ledamot Rose–Marie Uselius 2019–2021
Suppleant Hanna Engström 2021
Valberedning – sammankallande Agneta Berg  2021
Revisor Utses av styrelsen enl § 10 i stadgarna 2021

Medlemsavgift för 2022 fastställdes till 300 kr för fullvärdigt medlemskap (ägare av P.R.E.–häst enligt LG PRE), 150 kr för stödjande medlemskap och 400 kr för familjemedlemskap.
.
Läs hela inlägget »

Aktuellt stambok

2021 > 10

Stamboken erbjuder avgiftsfri inskrivning för föl som är avkomma till JRR - Jóvenes Reproductores Recomendados publicerade i kataloger 2020, och 2021. Villkoren i övrigt är att fölet skrivs in under 2022-2023, inom reglerad tidsram, och att ägaren till fölet har medlemskap som uppfödare hos ANCCE. 
Information på engelska >>
Lista på hästar -20, -21, som är JRR-meriterade >>
Medlemskap ANCCE >>

Läs hela inlägget »

UPPDATERINGAR I HINGSTKATALOGEN 2021

Ny 9/6 2021 Incitato
2021 Hurón FS
2021 Dakar de Kara
Ny 9/6 2021 Chaman PM
2021 Aragorn GE
2021 Veca Líbano
2021 Diablo TS
2021 Nespreso MAZ
2021 Seneca de Centurion

Stuterier 2021
Som föreningsmedlem kan du kostnadsfritt annonsera ditt stuteri på föreningens hemsida.
Även den som inte är medlem kan annonsera mot en avgift. Annonsen finns utlagd under ett års tid.
Formulär för anmälan >>
Stuterisidan >>