Ny prislista från 1:a mars 2020 för stambokstjänster

Ny prislista gäller fr.o.m. 1:a mars 2020 för stambokstjänster för P.R.E. i Sverige. Samtliga priser är inkl moms.

Skäl för ändring av priser är att eurokursen är betydligt högre nu än i januari 2018 när nuvarande priser kalkylerades. Portopriser har också höjts. Stamboken har under 2019 höjt kraven vad gäller ledtider för stambokstjänsterna vilket medför att ärenden inte kan samskickas till stamboken i samma utsträckning nu som tidigare. Föreningen har också fasta kostnader som medlemsavgift till ANCCE, bankavgifter, hemsida, utbildning och revision.

Administrationen utförs på ideell basis och inget arvode utgår till föreningens stamboksansvariga.

Fr o m 1:a mars tillkommer också 100:- för varje komplettering till ansökan.
Information om vilka handlingar som krävs för ansökan av viss stambokstjänst erhålls i samband med svar på webb-anmälan. Om man därefter skickar in en ofullständig
ansökan tillkommer 100:- för varje erforderlig komplettering.

Nya priserna gäller även för de tjänster som har beställts före 1:a mars men som inte har betalats inom 30 dagar från att svarsmail med ansökningshandlingar skickats.

PRISLISTA FR.O.M. 1 mars 2020
Stambokstjänst Pris kr inkl moms
Ägarkod 540
Stuterikod 2600
Ägarbyte 795
Ägarkort duplikat 795
Fölinskrivning föl * 1995
Sen inskrivning * 4960
Avelsvärdering 2850
Pass P.R.E.-häst registrerad innan 20070101* 1995
Passduplikat P.R.E.-häst född fr om 20070101 1270
Färganalys 1200
Språngsedel 75
ID-kontroll* 1795
Hierro 125
Namnbyte P.R.E. egen uppf. 1620
Övriga tjänster, begär prisuppgift.

* Veterinärarvode tillkommer.

Arkiv

Länkar

-

Senaste inlägg

Etikettmoln