Morfologisk tävling - Concurso Morfológico

Morfologiska utställningar har en stark tradition i Spanien och varje år arrangeras ett stort antal deltävlingar över hela landet samt internationellt. De bästa hästarna från varje tävling kvalar till de stora finalerna på SICAB i Sevilla, som hålls årligen i november. Där gör de upp om de mycket åtråvärda titlarna Campeones de España, på senare år kallade Campeones del Mundo

Via morfologiska tävlingar får uppfödare och ägare en exteriör- samt funktionell bedömning som kan vara ett användbart verktyg i det fortsatta avelsprogrammet. Svenska P.R.E.-föreningens målsättning är att arrangera morfologiska utställningar varje år så även svenska P.R.E.-uppfödare och -ägare får denna möjlighet till bedömning. Tävlingar arrangerade av oss är kvalificerande till SICAB.

Reglemente 2021  >> (kommer, ännu ej publicerat av ANCCE)

Ridprov 2021 >> (kommer, ännu ej publicerat av ANCCE)

Lite om tävlingsformen

En morfologisk utställning är en tävling där domaren dömer det han ser i ringen för dagen. Som med alla bedömingssporter kan resultaten skifta beroende på domare och dagsform på hästen.

Vill man ge sin häst en god chans krävs det att man tränat ordentligt och att den är i bra fysisk form och väl förberedd på vad den ska göra.

Man visar hästen på spanskt manér, alltså på lång lina iförd visningshuvudlag utan bett eller kapson.

Hästen ska visa skritt, trav och galopp och kunna stå uppställd så att domaren kan bedöma dess exteriör.

Tävlingen är indelad i åldersklasser, som är uppdelade på hingstar och ston. Alla hästar visas vid hand och ridprov är obligatoriskt för hingstar, 4 år och äldre, och frivilligt för ston 4 år och äldre. Ridprovspoängen räknas inte in i totalpoängen för ston, men de är med och tävlar om titeln Ridprovschampion.

Klasser:
 

1     Ston 1 år     utgått              2     Hingstar 1 år        utgått                 
3 Ston 2 år 4 Hingstar 2 år
5 Ston 3 år 6 Hingstar 3 år
7 Ston 4 år 8 Hingstar 4 år
9 Ston 5–6 år 10 Hingstar 5–6 år
11 Ston 7 år och äldre 12 Hingstar 7 år och äldre
13 Cobra, tre ston 14 Cobra, fem ston 
15 Valacker
 


Den morfologiska delen (exteriör) är indelad i samma regioner (kroppsdelar) oavsett klass. 

Varje region poängsätt med 0-10 p där 1=avskyvärd, 6=tillräcklig, 7=bra och 10=perfekt. Därtill finns en koffecient för de olika delarna

Priser som utdelas i varje klass

1:a = Guld
2:a = Silver
3:a = Brons
Högsta poäng för gångarter = Bästa gångarter/Mejores Movimientos


Championtitlar 

När bedömningen är gjord för samtliga klasser, och samtliga ridprov har genomförts, är det dags för Championuttagningen. 1:orna och 2:orna i varje klass går vidare till tävlan om titlarna Stochampion respektive Hingstchampion, Ungstochampion respektive Unghingstchampion samt Resevchampion i respektive kategori. Den häst i varje klass som haft högst poäng på gångarter går vidare till tävlan om Gångartschampion.

Vid Championuttagningen utser domaren de hästar han/hon personligen föredrar, utan direkt hänsyn till tidigare satta poäng (med undantag av titeln Ridprovschampion som helt baseras på ridprovspoängen). Det är alltså möjligt för en häst med sämre poäng att vinna över en häst i en annan klass med bättre poäng. Dock är det inte möjligt för en 2:a i en klass att vinna över en 1:a i samma klass.
 

Titel Klass Titel på spanska
– Gångartschampion
   unghästar
3–6
 
Campeón de los Mejores
Movimientos Jóvenes
– Gångartschampion
   vuxna hästar 
7–12
    
Campeón de los Mejores
Movimientos Adultos
– Ungstochampion 3, 5         Campeona Joven
– Reserv Ungstochampion   3, 5 Sub Campeona Joven
– Unghingstchampion 4, 6 Campeón Joven                       
– Reserv Unghingstchampion 4, 6     Sub Campeón Joven
– Stochampion 7, 9, 11 Campeona del Concurso
– Reserv Stochampion 7, 9, 11 Sub Campeona del Concurso
– Hingstchampion 8, 10, 12 Campeón del Concurso
– Reserv Hingstchampion 8, 10, 12      Sub Campeón del Concurso
– Ridprovschampion
 
8, 10, 12
(7, 9, 11)
Campeón de Funcionalidad
 
– Reserv Ridprovschampion
 
8, 10, 12
(7, 9, 11)
Sub Campeón de Funcionalidad
 


Ungchampion och vuxen Champion 

Klasserna 3–6 tävlar först om Unghingstchampion/Ungstochampion och Reservchampion Unghingst/Ungsto. Hingstarna för sig och ston för sig. Sedan tävlar klass 7–12 om Hingstchampion och Stochampion och vardera Reservchampion, hingst och sto för sig.

Hästarna tas in i omgångar (ungston/unghingstar/ston/hingstar) i ringen och ställs upp på medellinjen så domaren kan göra sin bedömning. 1:an i klassen står framför 2:an. Domaren utser först en Champion bland de hästar som placerat sig som 1:or i sina respektive klasser. När denna är utsedd kliver 2:an i Championens klass fram och tävlar mot de övriga 1:orna om Reservchampion-titeln.

Gångartschampion 

Den häst som har högst gångartspoäng (Mejores Movimientos) i varje klass går vidare till att tävla om Bästa gångarter för unghästar respektive vuxna hästar. I Bästa gångarter tävlar ston och hingstar mot varandra, och hästarna visas en och en i skritt, trav och galopp.
 
Ridprovschampion

Till ridprovschampion utses den häst som fått högsta ridprovspoängen och här ingår både hingstar och ston i tävlan.

Valacker tävlar inte om ovanstående titlar men arrangören kan utdela en bästa valack–titel. Därtill kommer andra inofficiella titlar som arrangören väljer, till exempel Bästa häst född inom en viss region etc.

Svenska P.R.E.-föreningens inofficiella titlar

Svenska P.R.E.-föreningen har inför 2019 års morfologiska tävlingar infört de inofficiella titlarna:

– Bästa svenskfödda unghäst
– Bästa svenskfödda vuxna sto
– Bästa svenskfödda vuxna hingst/valack
– Bästa exteriörpoäng (av alla deltagare)
– Högsta ridprovspoäng (av alla deltagare)
– Bästa valack
– Bästa veteran, 16 år och äldre

Om två tävlingar genomförs under året, utses den bästa efter båda tävlingarna till Svensk Champion
.
 /Informationen på sidan är med reservation för ändringar i tävlingsregler/