XI Campeonato de Suecia 2019 – PROPOSITION


* * * XI Campeonato de Suecia * * *

Officiellt championat för Pura Raza Española
lördag 7/9–söndag 8/9 2019

Högbo Ridklubb, Sandviken

Tävlingen är öppen för P.R.E. registrerade i stamboken LGPRE ANCCE

Domare: Antonio Vázquez Fernández


PROGRAM (kommer senare) >>

Tävlingsplats: Högbo Ridklubb i Sandviken.

Anmälan: Sker via formulär som finns här >>.
Anmälan är bindande. Har du problem med din anmälan eller andra frågor, kontakta föreningen via e-mail utstallning.ascpre@outlook.com. Upplysningar lämnas även av Lisa Mård tel 0707-467 918 eller Jennie Colbrie tel 0767-708 708.

Sista anmälningsdag: 2019-07-26.
Efteranmälan i mån av plats t.o.m. den 21/8 2019  mot extra avgift om 500 kr.

Uppstallning: Sker i boxar som bokas i samband med anmälan. Viss mängd spån ingår i boxavgiften, mer info kommer.
Boxarna ska mockas ur innan avfärd, ej tömd box debiteras med 1000 kr. 

Boende: Finns på anläggningen och presenteras på hemsidan.

Ryttarmiddag: Separat inbjudan kommer.

Avgifter: 
Klass 3–12 1 150 kr + box Medlem i ASCPRE 100 kr rabatt
Klass 15 1 100 kr + box Medlem i ASCPRE 100 kr rabatt

Box: Bokas i samband med anmälan till pris enligt nedan. En viss mängd spån ingår, vi återkommer snart om hur stor.
1 000 kr Meeting, fredag kväll–söndag              
kommer Dygn
kommer Dagbox

Rabatt tidig anmälan: Vid anmälan samt inbetalning av 500 kr i anmälningsavgift senast den 5/7 avgår 200 kr i rabatt. 

Betalning: Vid anmälan erläggs 500 kr till föreningens pg 86 70 85-3 eller swish: 1232146892.
Ange Campeonato, hästens namn och ägare. Anmälningsavgiften (500 kr) återbetalas ej vid strykning eller p.g.a. hästens eller ägarens/visarens/ryttarens sjukdom.

Resterande avgift faktureras och faktura skickas per e-post till den e-postadress som angivits i tävlingsanmälan.
 
Rabatt(er)  dras av på fakturan. Sista betaldag för faktura avseende resterande tävlingsavgift samt box är den 26/8 2019.

Klasser:
3 Ston 2 år 4 Hingstar 2 år
5 Ston 3 år 6 Hingstar 3 år
7 Ston 4 år 8 Hingstar 4 år
9 Ston 5–6 år 10 Hingstar 5–6 år
11 Ston 7 år och äldre 12 Hingstar 7 år och äldre
15 Valacker 4 år och äldre
 • Ridprov är obligatoriskt i klasserna 8, 10, 12 och i 15.
 • Ridprov är valfritt för ston i klasserna 7, 9 & 11 och de är då med och tävlar om Bästa ridprov, dock läggs inte ridprovspoäng in i den totala poängen.
 • I klasserna 7–12 ska deltagande P.R.E. vara avelsgodkänd på minst basnivå, dispens ges i klass 7 & 8.
 • Klass 15 tävlar inte om championtitlar och går inte vidare till bästa gångarter.
 • Samtliga klasser bedöms utifrån ANCCE:s tävlingsreglemente 2019.

Priser och officiella championtitlar enligt ANCCE:s reglemente – därutöver ASCPRE:s inofficiella titlar

Inofficiella titlar
 • Bästa svenskfödda unghäst
 • Bästa svenskfödda vuxna sto
 • Bästa svenskfödda vuxna hingst/valack
 • Bästa exteriörpoäng
 • Högsta ridprovspoäng
 • Bästa valack
 • Bästa veteran

Övriga upplysningar:
 • Startanmälan på plats sker under fredag kväll och lördag förmiddag, i samband med kontroll av respektive P.R.E:s microchip och pass, i respektive box.
 • Tävling och uppvärmning sker i ridhus.
 • Startlista kommer publiceras på föreningens hemsida www.presverige.se efter anmälningstidens utgång.
 • Nummerlapp fås vid startanmälan.
 • Ägare till deltagande P.R.E. måste inneha ägar–/stuterinummer (codigo) och anmäld häst måste vara ägarregistrerad på anmälaren. Ägarbyte görs via Svenska P.R.E.-föreningen hemsida www.presverige.se – Stambokstjänster – ägarbyte. Frågor: stambokpre@presverige.se
 • Pass medtages och uppvisas vid kontroll av microchip.
 • Vaccination enligt Ridsportsförbundets TR.
 • Deltagande häst måste hanteras/ledas på tävlingsområdet i träns eller kapson/visningsträns, gäller även vid lastning. 
 • I övrigt på tävlingsplatsen gäller Ridsportsförbundets regler och policys.

Vid färre antal starter kan tävlingen komma att hållas över en dag, den 7 september 2019.