XI CAMPEONATO DE SUECIA 2024

XI Campeonato de Suecia

Officiellt championat för Pura Raza Española i Enköping 21-22 september 2024
Rotbrunna häst och kursgård

Tävlingen är öppen för P.R.E. registrerade i stamboken LGPRE ANCCE

Domare utses av Ancce

Tävlingsplats och anmälan

Tävlingsplats: Rotbrunna häst och kursgård i Enköping
Adress: Härnevi Rotbrunna 18, 745 96 Enköping, Vägbeskrivning >>

Anmälan: Sker via formulär som finns längst ner på sidan.

Sista anmälningsdag: 2024-07-20. Anmälan är bindande, se nedan under Avgifter. Efteranmälan kan göras i mån av plats, mot extra avgift. 

Uppstallning: Sker i boxar som bokas i samband med anmälan. Begränsat antal boxar. Spån ingår i boxavgiften. Medtag egna boxgardiner.


Boende: Tips! Boende finns på anläggningen: dubbelrum 275 kr/person, enkelrum 375 kr. Hyra av sänglinne och handduk: 125 kr

 

Anläggning Rotbrunna häst & kursgård, Enköping

Avgifter

Klass 1–15 Ej medlem i ASCPRE 2 500 kr + box
Klass 1–15 Medlem i ASCPRE 2 300 kr + box
Övrigt Box inkl strö fre-sön, 500 kr Begränsat antal boxar


Anmälningsavgift om 500 kr betalas in vid anmälan*, återbetalas om tävlingen ställs in men återbetalas inte vid eventuell avanmälan oavsett orsak. OBS! Din anmälan räknas inte om anmälningsavgiften inte är inbetalad. 

Efter anmälningstidens utgång är din anmälan definitiv. Resterande deltagaravgift faktureras. Vid återbud kan återbetalning av resterande deltagaravgift ske, mot uppvisande av veterinär- eller läkarinyg, om din häst eller du själv blivit sjuk,

Vid efteranmälan fr o m 21 juli debiteras 500 kr extra.

Boxarna ska mockas ur före avfärd, ej tömd box debiteras med 1500 kr.

.

Viva VI - Sto Champion Gislaved 2022
Viva VI - Sto Champion Gislaved 2022

Betalning

Anmälningsavgift om 500 kr erläggs till föreningens plusgiro: 86 70 85-3 eller Swish: 1232146892. Ange XI Campeonato, hästens namn och ditt namn.
Betalas in vid anmälan eller senast  2023-07-20*. Vid efteranmälan erläggs anmälningsavgiften i samband med anmälan.

*önskan om senare betalning av anmälningsavgiften kan göras under ”ditt meddelande” i anmälningsformuläret nedan.

Resterande avgift faktureras och faktura skickas per e-post till den e-postadress som angivits i tävlingsanmälan.
Medlemsrabatten dras av på fakturan.

Sista betaldag för faktura avseende resterande tävlingsavgift inkl box är 2024-08-26.

.

Rigodon III - Hingst Champion Gislaved 2022
Rigodon III - Hingst Champion Gislaved 2022

Klasser

Klass 1 Ston 1 år Klass 2 Hingstar 1 år
Klass 3 Ston 2 år Klass 4 Hingstar 2 år
Klass 5 Ston 3 år Klass 6 Hingstar 3 år
Klass 7 Ston 4 år Klass 8  Hingstar 4 år
Klass 9 Ston 5–6 år Klass 10 Hingstar 5–6 år
Klass 11 Ston 7 år och äldre Klass 12 Hingstar 7 år och äldre
Klass 15 Valack 4 år och äldre


Ridprov är obligatoriskt i klasserna 8, 10, 12 och i 15.

Ridprov är valfritt för ston i klasserna 7, 9 & 11 och de är då med och tävlar om Champion ridprov, dock läggs inte ridprovspoäng in i den totala poängen.

I klasserna 7–12 ska deltagande P.R.E. vara avelsgodkänd på minst basnivå, dispens ges i klass 7 & 8.

Samtliga klasser bedöms utifrån ANCCE:s tävlingsreglemente 2024 och innehar officiell status.

Styrelsen önskar alla välkomna som deltagare eller publik!

2024 års reglemente på engelska: 

Visning vid hand

Varje klass inleds med att alla hästar som tävlar i samma klass visas upp för domaren i skritt på fyrkrantsspåret på ridbanan. Efter den gemensamma visningen går samtliga ut från ridbanan, och visning sker individuellt enligt följande:

Hästen visas i vänster varv i lång lina, 6 - 9 m.

Alla hästar i samtliga klasser, både hingstar och ston, visas i skritt på medellinjen. Därefter visar man hästen i galopp på kortsidan i en volt med ca 20 meter i diameter. Man låter hästen galoppera i ca 4 - 5 varv, eller tills domaren säger att det räcker.
Därefter visas hästen i trav nästa långsida, kortsidan, och följande halva långsida. Uppställning i mitten av ringen inför domaren med utsträckt hals, samt med benen parallellt uppställda, sett från sidan utgör hästen en kvadratisk form.

Ridprov

Ridprov hästar 4 år, fil kommer

Ridprov hästar 5 och 6 år, fil kommer

Ridprov hästar 7 år och äldre, fil kommer

Länk till visning vid hand och ridprov, hästar 4 år, samt 5-6 år. Klicka på "VIDEOS", länk kommer. 
Länk till visning vid hand och ridprov, hästar 5 och 6 år. Klicka på "VIDEOS", länk kommer
Länk till visning vid hand och ridprov, 7 år och äldre. Klicka på "VIDEOS", länk kommer

Priser och titlar

Priser och officiella championtitlar utses enligt ANCCE:s reglemente. Utöver det utses ASCPRE:s priser och titlar:

Inofficiella titlar

 • Bästa svenska unghäst
 • Bästa svenskfödda vuxna sto
 • Bästa svenskfödda vuxna hingst/valack
 • Bästa exteriörpoäng
 • Bästa ridprov
 • Bästa valack
 • Bästa handler

Reservation för tävlingskommitténs ändringar gällande inofficiella priser!

Övriga upplysningar

 • Startanmälan på plats sker under fredag kväll och lördag morgon och görs för respektive P.R.E. i sin box av tävlingskontrollanter i samband med kontroll av hästens ID.
 • Tävling sker i ridhall och uppvärmning sker utomhus.
 • Startlista kommer publiceras efter anmälningstidens utgång.
 • Nummerlapp fås vid startanmälan.
 • Ägare till deltagande P.R.E. måste inneha ägar/stuterikod och anmäld häst måste vara ägarregistrerad på anmälaren. Länkar: Ägarbyte ny P.R.E.-ägare eller Ägarbyte för den som innehar kod.
 • Frågor: stambokpre@presverige.se
 • Hästens pass medtages och uppvisas.
 • Vaccination enligt Ridsportsförbundets TR. Kontrollera din häst vaccinationer före anmälan!
 • Deltagande häst måste hanteras/ledas på tävlingsområdet i träns eller kapson/visningsträns, gäller även vid lastning.
 • I övrigt, på tävlingsplatsen, gäller Ridsportsförbundets regler och policys.

Reservation för ändringar.

Kontaktuppgifter:
Har du frågor angående din anmälan, tävlingen eller anläggningen kontakta i första hand föreningen per mail info@presverige.se

Anmälningsformulär

Anmäl senast 2024-07-20. Anmälan är bindande.
500 kr i anmälningsavgift. Vid efteranmälan 500 kr.
Betalas in vid anmälan. Inbetalas till plusgiro: 86 70 85-3 eller Swish: 1232146892.
Ange XI Campeonato, hästens namn och ditt namn

Se även villkor under rubrik "Betalning".
Resterande avgift inklusive boxkostnad faktureras. Faktura skickas till din mailadress.