Poängtabell ASCPRE Cup

Poäng ges för placering enligt tabell nedan. Utöver dessa får varje startande ekipage deltagarpoäng enligt följande. Deltagarpoäng ges för maximalt fyra starter i varje kategori per år, dvs. starter i LB dressyr/WE kan ge max 8 poäng per år, MSVB dressyr/WE max 20 poäng per år osv. Från och med femte starten i samma kategori får man endast poäng för placering, enligt tabellerna.

OBS! Poäng för placering utgår endast för tävlingsklasser med minst två startande, i enlighet med TR:s bestämmelser.

Dressyr, WE & Hoppning
  • Debutant/LE/LD/LC = 1 p – max 4 p
  • LB = 2 p – max 8 p
  • LA = 3 p – max 12 p
  • MSVC/MSV WE = 4 p – max 16 p
  • MSVB = 5 p – max 20 p
  • MSVA = 6 p – max 24 p
  • Intermediare och över/Svår WE = 7 p – max 28 p

 

Bilderna ovan är från SICAB 2018 och används med tillstånd av ANCCE.