II Feria del Caballo P.R.E. 2021 – PROPOSITION

2021-06-29
Publik är välkommen till tävlingen i och med att publiktaket blir utökat fr o m den 1/7. Det kommer att finnas numrerade platser för publik.
Välkommen!

Adress:
Hovslagargatan 10
33292 Gislaved

Vägbeskrivning >>
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-06-22

Ny deltagarlista, listan är reviderad, bl a med anledning av strykningar, och behov av ändrad startordning. Alla tävlande har fått individuell information med E-post 22/6. 

Lunch lördag 3/7 och söndag 4/7 för tävlande kan beställas genom föreningen. Lunchbeställning >>

Det kan komma ändrade bestämmelser angående publiktak fr o m den 1/7, vilket kan innebära möjligheter att ta emot publik.


* * * II Feria del Caballo P.R.E. * * *

Officiellt championat för Pura Raza Española i Gislaved
3:e-4:e juli 2021

Gislaved-Anderstorps Ridklubb, GARK

Tävlingen är öppen för P.R.E. registrerade i stamboken LGPRE ANCCE


Domare Vicente Jodar
 

loading...

Tävlingsplats och anmälan

Tävlingsplats: Gislaved-Anderstorps Ridklubb, GARK i Gislaved.

Anmälan: Sker via formulär som finns längst ner på sidan.

Sista anmälningsdag: 2021-05-30. Anmälan är bindande, se nedan under Avgifter.
Efteranmälan senast 2021-06-14, mot extra avgift.

Uppstallning: Sker i boxar som bokas i samband med anmälan. Spån ingår i boxavgiften.

Boende: Hotell Nissastigen i Gislaved ger rabatt för tävlande. Ange kod "GARK-tävling" för att boka till rabatterat pris.Hotell Nissastigen >>
Det kommer finnas möjlighet för eluttag för husvagn/husbil. Ange behov av det i anmälan.

Tävlingsanläggning, GARK i Gislaved

Avgifter

Klass 3–15 Ej medlem i ASCPRE 1 375 kr + box
Klass 3–15 Medlem i ASCPRE 1 200 kr + box
Box Fredag kväll – söndag inkl spån 1 000 kr meeting


Anmälningsavgift om 500 kr betalas in vid anmälan, återbetalas inte vid eventuell avanmälan oavsett orsak.
Efter anmälningstidens utgång är din anmälan definitiv. Resterande deltagaravgift faktureras. Vid återbud kan återbetalning av resterande deltagaravgift ske, mot uppvisande av veterinär- eller läkarinyg, om din häst eller du själv blivit sjuk,

Vid efteranmälan debiteras 500 kr extra.

Morgon- lördag o söndag, och kvällsfodring lördag görs av tävlingsfunktionär.

Boxarna ska mockas ur före avfärd, ej tömd box debiteras med 1000 kr.

Virrey Mor, hingst champion SICAB 2020
Virrey Mor, hingst champion SICAB 2020

Betalning

Anmälnngsavgift om 500 kr erläggs till föreningens plusgiro: 86 70 85-3 eller Swish: 1232146892. Ange Feria, hästens namn och ditt namn. Betalas in vid anmälan eller senast  2021-05-30.

Resterande avgift faktureras och faktura skickas per e-post till den e-postadress som angivits i tävlingsanmälan.

Medlemsrabatten dras av på fakturan.

Sista betaldag för faktura avseende resterande tävlingsavgift samt box är 2021-06-14.

Klasser

Klass 1 Ston 1 år Klass 2 Hingstar 1 år
Klass 3 Ston 2 år Klass 4 Hingstar 2 år
Klass 5 Ston 3 år Klass 6 Hingstar 3 år
Klass 7 Ston 4 år Klass 8  Hingstar 4 år
Klass 9 Ston 5–6 år Klass 10 Hingstar 5–6 år
Klass 11 Ston 7 år och äldre Klass 12 Hingstar 7 år och äldre
Klass 15 Valack 4 år och äldre


Ridprov är obligatoriskt i klasserna 8, 10, 12 och i 15.

Ridprov är valfritt för ston i klasserna 7, 9 & 11 och de är då med och tävlar om Bästa ridprov, dock läggs inte ridprovspoäng in i den totala poängen.

I klasserna 7–12 ska deltagande P.R.E. vara avelsgodkänd på minst basnivå, dispens ges i klass 7 & 8.

Samtliga klasser bedöms utifrån ANCCE:s tävlingsreglemente 2021 och innehar officiell status. 2021 års reglemente på engelska: 

Visning vid hand

Varje klass inleds med att alla hästar som tävlar i samma klass visas upp för domaren i skritt på fyrkrantsspåret på ridbanan. Efter den gemensamma visningen går samtliga ut från ridbanan, och visning sker individuellt enligt följande:

Hästen visas i vänster varv i lång lina, 6 - 9 m.

Alla hästar i samtliga klasser, både hingstar och ston, visas en långsida i skritt. Därefter visar man hästen i galopp på kortsidan i en volt med ca 20 meter i diameter. Man låter hästen galoppera i ca 4 - 5 varv, eller tills domaren säger att det räcker.
Därefter visas hästen i trav nästa långsida, kortsidan, och följande halva långsida. Uppställning i mitten av ringen inför domaren med utsträckt hals, samt med benen parallellt uppställda, sett från sidan utgör hästen en kvadratisk form.

Ridprov

Ridprov hästar 4 år

Ridprov hästar 5 och 6 år

Ridprov hästar 7 år och äldre

Länk till visning vid hand och ridprov, hästar 4 år, samt 5-6 år. Klicka på "VIDEOS" HURON TB 724015170327148 >>
Länk till visning vid hand och ridprov, hästar 5 och 6 år. Klicka på "VIDEOS" ESCAPE YG 7240151603GU430 >>
Länk till visning vid hand och ridprov, 7 år och äldre. Klicka på "VIDEOS" HIDALGO G 724015100270878 >>

Priser och titlar

Priser och officiella championtitlar utses enligt ANCCE:s reglemente. Utöver det utses ASCPRE:s priser och titlar:

Inofficiella titlar

 • Bästa svenska unghäst
 • Bästa svenskfödda vuxna sto
 • Bästa svenskfödda vuxna hingst/valack
 • Bästa exteriörpoäng
 • Bästa valack
 • Bästa handler
Svensk Champion 2021 utses under förutsättning att föreningen genomför två tävlingar under 2021. Ytterligare ett championat planeras under hösten.
Den bästa efter båda tävlingarna utses till Svensk Champion.

Övriga upplysningar

 • Startanmälan på plats sker under fredag kväll och lördag fm och görs för respektive P.R.E. i sin box av tävlingskontrollanter i samband med kontroll av hästens ID.
 • Tävling och uppvärmning sker i ridhus.
 • Startlista kommer publiceras efter anmälningstidens utgång.
 • Nummerlapp fås vid startanmälan.
 • Ägare till deltagande P.R.E. måste inneha ägar/stuterikod och anmäld häst måste vara ägarregistrerad på anmälaren. Länkar: Ägarbyte ny P.R.E.-ägare eller Ägarbyte för den som innehar kod. Frågor: stambokpre@presverige.se
 • Hästens pass medtages och uppvisas.
 • Vaccination enligt Ridsportsförbundets TR.
 • Deltagande häst måste hanteras/ledas på tävlingsområdet i träns eller kapson/visningsträns, gäller även vid lastning.
 • I övrigt, på tävlingsplatsen, gäller Ridsportsförbundets regler och policys.

Reservation för ändringar pga Covid -19.

Kontaktuppgifter:
Har du frågor angående din anmälan, tävlingen eller anläggningen kontakta i första hand föreningen per mail: utstallning.ascpre@outlook.com 

Frågor kan även besvaras på telefon. 
Anmälan och tävlingsregler: Lisa Mård 0707-467 918 eller Jennie Colbrie 0767-708 708
Frågor om anläggningen: Marie Karlsson 073-829 15 45 eller Carina Nordling 073-414 88 35

Anmälningsformulär

Anmäl senast 2021-05-30. Anmälan är bindande.

500 kr i anmälningsavgift. Betalas in vid anmälan eller senast 2021-05-30. Inbetalas till plusgiro: 86 70 85-3 eller Swish: 1232146892.
Ange Feria, hästens namn och ditt namn


Resterande avgift inklusive boxkostnad faktureras. Faktura skickas till din mailadress. Fakturan ska betalas senast 2021-06-14.