Uppdaterad information om förändringar i stamboken LGPRE ANCCE

2020-12-21
Stamboken har 2020-12-16 hållit ett onlineseminarium om det nya avelsprogrammet som gäller sedan 2020-06-24. Regelverket innebär bland annat att stamboken kommer delas in i olika avdelningar.

Ett födelseregister med två grupper, A och B, inrättas. Grupp A innehåller hästar vars föräldrar påvisar genetiskt positiva egenskaper. I grupp B registreras hästar som inte når upp till de krav som ställs. Stamboken kommer årligen informera om vilka kriterier som gäller. Hästar kommer kunna flyttas mellan de båda grupperna. Exempel är att en häst underkänns vid första visningen för avelsgodkännande, eller att det uppstår förändringar i genetisk information om föräldrarna. 

Ett permanent register inrättas med två grupper, A och B. I det permanenta registret registreras avelsgodkända hästar, Basico/Calificado, hästar som fått utmärkelser som "Jóven Reproductor Recomendado (JRR)", "Reproductor Mejorante" och "Reproductor Élite. Det kommer vara högre krav för registrering i grupp A. Stamboken kommer årligen ge ut information om vilka kriterier som gäller. Även här kan hästar komma att flyttas mellan grupperna.

Ytterligare en registrering "Icke reproduktiva hästar", införs där hastar registreras som inte ska användas i avel. Gäller hästar som uppvisat diskvalificerande defekter vid inskrivning i stamboken, hästar som underkänts två gånger vid visning för avelsgodkännande, och hästar som vid senare tillfälle uppvisar diskvalificerande defekter. En registrering som "icke reproduktiv" är definitiv.

Video från seminariet läggs ut här, är på spanska, men bifogar även det skriftliga regelverket på engelska, "PUREBRED SPANISH HORSE BREEDING PROGRAM". 

Information om förändringar i stamboken LGPRE ANCCE

2020-11-21
Stamboken för P.R.E. kommer genomgå förändringar.
Förändringarna innebär bland annat att stamboken kommer få en ny indelning med två avdelningar, A och B.

Grupp A innehåller födelseregistret, avelsgodkända hästar, Basico och Calificado, samt hästar som fått utmärkelser som "Jóven Reproductor Recomendado (JRR)", "Reproductor Mejorante" och "Reproductor Élite.

Grupp B kommer till exempel innehålla hästar som inte blivit godkända vid visning för avelsvärdering två gånger. Sammanfattningsvis kommer grupp B innehålla hästar som som inte når upp till kraven för att kunna ingå i grupp A.

Förändringen i stamboken kommer ske stegvis. Beslut gällande förändringarna har fattats av jordbruksverket i Spanien 2020-06-24. LGPRE har nyligen publicerat regelverket på sin hemsida på engelska. Länk: >> 

I syfte att uppmuntra  uppfödare att använda hästar med utvärderade goda genetiska egenskaper kommer födelseregistret ”RN” och ett slutligt register ”RD” bilda en grupp.  Registrering i gruppen baseras på djur som själva uppvisar eller nedärver genetiskt positiva egenskaper. Grupp A:  Hästar vars föräldrar eller själva har GGI, (Globalt Genetiskt Index) över genomsnittet. Hästar med genetiska kategorier, JRR, Mejorantes och Élites ingår i grupp A. Grupp B:  Hästar som inte når upp till kraven för att ingå i grupp A,
I syfte att uppmuntra uppfödare att använda hästar med utvärderade goda genetiska egenskaper kommer födelseregistret ”RN” och ett slutligt register ”RD” bilda en grupp. Registrering i gruppen baseras på djur som själva uppvisar eller nedärver genetiskt positiva egenskaper. Grupp A: Hästar vars föräldrar eller själva har GGI, (Globalt Genetiskt Index) över genomsnittet. Hästar med genetiska kategorier, JRR, Mejorantes och Élites ingår i grupp A. Grupp B: Hästar som inte når upp till kraven för att ingå i grupp A,
Etapp 1. Identifiering och inskrivning i födelseregistret, RN. Etapp 2. Inskrivning i det slutliga registret, RD. Etapp 3. Kontroll av prestationer. Etapp 4. Genetisk utvärdering. Etapp 5. Katalog med avelsdjur.
Etapp 1. Identifiering och inskrivning i födelseregistret, RN. Etapp 2. Inskrivning i det slutliga registret, RD. Etapp 3. Kontroll av prestationer. Etapp 4. Genetisk utvärdering. Etapp 5. Katalog med avelsdjur.
Diskvalificerande defekter: Mankhöjd som avviker från rasstandarden. Avvikelser i proportionsindex. Vita fläckar. Höga strumpor. Ögonfärg. Övriga allvarliga eller mycket allvarliga defekter.
Diskvalificerande defekter: Mankhöjd som avviker från rasstandarden. Avvikelser i proportionsindex. Vita fläckar. Höga strumpor. Ögonfärg. Övriga allvarliga eller mycket allvarliga defekter.