TRIBUNALES REPRODUCTORES CALIFICADOS – TRC

Intresseanmälan, visning för avelsgodkännande på kvalificerad nivå, ”Calificado”

I syfte att ta reda på intresset för visning för avelsgodkännande på kvalificerad nivå, "Calificado", har styrelsen beslutat att ta emot intresseanmälningar. Anmälan är inte bindande. Finns ett tillräckligt stor intresse kan visning komma att anordnas.

Vid visning för kvalificerat godkännande krävs fyra domare från ANCCE utöver en veterinär som utför alla mätningar. Visning för hand, morfologi, och rörelser bedöms av tre domare och ridprovet bedöms av en dressyrdomare.

Arrangeras en visning kommer den hållas på en plats i landet, det kommer inte finnas möjlighet till visningar på flera olika platser.

Anmälningsavgiften är för närvarande 240 €, och 99 € för analys av röntgen gällande osteochondros (OCD). Det finns vissa rabatter att få för medlem hos ANCCE.

Hästägaren ansvarar själv för röntgenundersökning avseende OCD, och för veterinär undersökning av hästens reproduktionsorgan. Intyg för detta krävs och skickas in tillsammans med anmälan. Analys av röntgenundersökningen görs av universitetet i Córdoba.

Utöver anmälningsavgiften tillkommer kostnad för själva visningen. Ett minimiantal av antal deltagare krävs för att visning ska kunna hållas. Uppskattningsvis blir kostnaden för hästägaren totalt ca 15 000 SEK.  Ju fler som deltar ger en lägre visningskostnad.

Krav inför visning

Hingst:

 • Är tidigare godkänd för avel på basnivå, ”Basica”
 • Hingsten blir fyra (4) år under det år visningen äger rum
 • Mankhöjd lägst 155 cm
 • Godkänt röntgenresultat OCD
 • Veterinärintyg gällande fertilitet (analys av seminprov), resultat av undersökning av reproduktionsorgan samt frånvaro av genetiska defekter som kan påverka reproduktionen eller vara ärftligt

 Sto:

 • Är tidigare godkänd för avel på basnivå, ”Basica”
 • Stoet blir tre (3) år under det år visningen äger rum
 • Ridprov är frivilligt för ston. Deltar ett sto i ridprovet ska stoet fylla fyra (4) år under det år visningen äger rum
 • Mankhöjd lägst 153 cm
 • Godkänt röntgenresultat OCD
 • Veterinärintyg gällande undersökning av reproduktionsorgan samt frånvaro av genetiska defekter som kan påverka reproduktionen eller vara ärftligt

Regler för visning TRC, engelska

Regler ridprov, engelska

Hästarna genomgår först mätning av kroppsmått, därefter visning för hand och sist genomförs ridprovet.

För godkännande vid visning för hand för hingst och sto (ej ridprov) krävs 85 poäng eller mer. För sto som genomgår ridprov är kraven lägre, för godkänande krävs 80 poäng eller mer.

För godkänt ridprov krävs 24 poäng eller mer, gäller både hingst och sto som genomgår ridprov.

Även om en häst inte uppnår tillräckligt hög poäng vid visning för hand eller vid ridprovet kan hästen ändå bli godkänd. Hög poäng vid visning för hand kan kompensera för en låg poäng i ridprovet och tvärtom.

Har du ett seriöst intresse att visa din P.R.E. för kvalificerat godkännande anmäler du det på nedan formulär senast 31/3 2021. Intresseanmälan är inte bindande. Föreningen kommer redovisa antalet intresseanmälningar.

Video från USPRE, visning TRC

Intresseanmälan TRC - Calificado
Anmäl intresse senast 31/3 2021. Anmälan är inte bindande.

 • Din stuterikod i spanska stamboken.