Visning för avelsvärdering 25:e till 27:e september 2020

Delegat från LGPRE ANCCE för 2020 års visning var veterinär Joan Rickard Macau Fabregas som arbetar för LGPRE ANCCE i Barcelona-Geronadistriktet i Spanien.

Visningen har i år ägt rum på jämförelsevis fler platser än vanligt med anledning av pågående pandemi. Visningar har skett i Småland, Halland, Skåne, Blekinge, Södermanland och i Uppland.

I år visades sammanlagt 26 hästar för basavelsgodkännande i Sverige,

Ett stort tack alla som upplåtit anläggningar och till alla hästagare som möjliggjorde ett smidigt genomförande av årets visning!  

Till höger här på sidan hittar du regler för avelsgodkännande på basnivå.

AVELSVÄRDERING BAS

Här finns mer information om regler för avelsgodkännande på basnivå >>

Visade hästar 2020

Med reservation för ändringar, fel rapporteras till stambokpre@presverige.se

ALCARAVANA II

CHAMAN PM

DEVOTA DE KARA

FANDANGUILLA VI

GRANJERA XVIII

JARA VRM

LA AMISTAD

PADIDEH

RODELA FV

BANDOLERA CCCXXI

CHIANA BEATA

DIABLO TS

FLORA SH
HORTELANA RS
JUDITH VIK
LANGDAMSGAARD CAICOS
RECELOSO DE FRAILE III
YUGOSLAVIA NIG

CANARIA DE KARA

CONCHITA DE CHIVAS

DIAMANTE CLXXIV

FLORECIA

ILUSA LA HIGUERA 

KARMIÑA DE MIA

LUNA LA COLUMNA

REVISTA P