Utbyte av äldre registreringshandling

P.R.E. födda före 1998 kan ibland ha sin registreringshandling i form av gröna papper och sakna ett hästpass. Det kan även finnas andra anledningar att byta ut ett äldre hästpass som inte uppfyller EU:s krav. 

För att få ett hästpass från LGPRE utfärdat, i vilket även registreringshandlingen ingår, behöver du visa hästen för ID-kontroll för en av föreningens godkända veterinärer.


Avgift ID-kontroll: 2100:- inkl. moms. Veterinärarvode tillkommer.
Fakturor utfärdas.

Ansökan om utbyte av äldre registreringshandling


Förifylld blankett, instruktioner och betalningsunderlag sänds med E-post till dig då du fyllt i nedanstående formulär.
 

  • Din ägarkod eller stuterikod i spanska stamboken.


OBS! Gör ingen inbetalning till föreningen förrän du erhållit mail med blanketter och instruktioner! Du behöver tillgång till skrivare för att kunna skriva ut blanketterna som sänds till dig.

Kan du inte göra ansökan online eller saknar skrivare, tag kontakt med föreningen. Vi kan sända blanketter och information till dig med brev.

Maila i första hand: stambokpre@presverige.se