Tilläggsregistrering svenskfödda P.R.E.-föl

Fr o m 2023 skickas nyutfärdade pass till SAAHR för tilläggsregistrering. Ansökningsblankett och information för tilläggsregistrering bifogas i brev till ägaren/uppfödaren i samband med den veterinära delen av inskrivningen.

2022-11-08
Vi kan nu informera om att den identifiering som görs vid inskrivningen av ett P.R.E.-föl är giltig som underlag för tilläggsregistrering!

Föreningen har under en längre period haft kontakter med Jordbruksverket och stamboken LGPRE gällande svenskfödda P.R.E och kravet om extra ID-kontroll för tilläggsregistrering. 
 

Föreningen har nått en överenskommelse med SAAHR (hastpass.se) om att handlägga tilläggsregistreringarna.

Hästägare som framöver får hästpass för sina föl får information i försändelsen med passet.

Registrering hos SAAHR (hastpass.se) gäller för föl födda eller inskrivna 2022 om registrering ännu inte är gjord. Se mer detaljerad info nedan

Ansökningsblankett hastpass.se
PRE-Inscription dokument


Så här går det till för föl inskrivna 2022, 
När du får passet från stamboken för ditt föl finns instruktioner med i brevet hur du ska göra. Ansökningsblankett till SAAHR, finns även bifogad.

Blanketten finns även på SAAHRs hemsida hastpass.se

1. Fyll i ansökningsblankett ”Ansökan om tilläggsregistrering”.

2. Skicka in passet i original tillsammans med kopian på PRE-Inscription document samt 
den ifyllda ansökningsblanketten för Tilläggsregistrering till: 
SAAHR
Berg Bredegården 2
541 97 Lerdala


3. Ta ur ägarkortet innan du skickar passet. I ett nytt pass finns ägarkortet insatt/invikt på första sidan i passet. Kortet avskiljs i den perforerade kanten.

4. Det är säkrast att skicka passet som REK-brev eller spårbart

5. Kostnaden för tilläggsregistreringen är för närvarande 599 kr + postens avgifter 206 kr = Totalt 805 kr. Hästpasset skickas mot postförskott, betalningen  sker när du hämtar ut ditt pass.

6. Efter tilläggsregistreringen blir ditt föl infört i den svenska hästdatabasen. Du kan därefter 
registrera fölet på den anläggning det finns på.

7. Har du ett föl fött under 2021 som du ännu inte registrerat så gäller tilläggsregistrering hos SAAHR retroaktivt. Du behöver kontakta föreningen, se mailadress nedan, för att få första sidan av inskrivningsformuläret.


Har du frågor om något gällande tilläggsregistreringen kontaktar du föreningen på:  stambokpre@presverige.se