Språngsedlar

För P.R.E.-avel behöver du särskilda språngsedlar från den spanska stamboken, LGPRE ANCCE.
 
Har du använt din hingst i korsningsavel kan mer information lämnas av Svenska Hästavelsförbundet; www.svehast.se. Svenska P.R.E.-föreningen administrerar inte språngrulla/språngsedlar för korsningsavel eller registrering av korsningsföl.
 
Språngsedlar för P.R.E.-avel:

  • Hingstägaren kan om så önskas beställa språngsedlar från föreningen. Beställningen görs genom att fylla i mailformuläret nedan. Avgift: 60 kronor per språngsedel. Hingstägare kan också välja att själv registrera och skriva ut språngsedel från "mina sidor" i LGPRE (kostnadsfritt). Anmälan behöver i så fall ej göras till föreningen.
  • Språngsedlar utfärdas årsvis. Du kan inte använda överblivna språngsedlar från tidigare år för innevarande års betäckningar, inte heller årets språngsedlar för tidigare års betäckningar.
  • Hingstägaren ansvarar för att språngsedeln blir korrekt ifylld. Både hingst- och stoägare (vid betäckningstillfället) ska underteckna att betäckningen har ägt rum. Med ägare avses den person som är registrerad ägare till en viss P.R.E. i stamboken LGPRE ANCCE. 
  • Från och med 2011 är den blå kopian borttagen och någon rapportering behöver inte sändas in till föreningen.
  • Både hingst- och stoägare måste ha ett stuterinummer knutet till den spanska stamboken. Har du inget sådant kan du ansöka här >>.

 
Betäckningsblanketten är en viktig handling som utgör bevis på att betäckningen ägt rum och används senare då fölet ska skrivas in i stamboken. Stoägaren har rätt att få språngsedeln från hingstägaren när full betalning av samtliga betäckningsavgifter är erlagda till hingstägaren.
Både hingst- och stoägare bör se till att överenskommelse för betäckningen har avtalats.
 
Hur blanketten ska fyllas i kan du se längst ner på sidan!

Ansökan om språngsedel


Förifylld blankett, instruktioner och betalningsunderlag sänds med E-post till dig då du fyllt i nedanstående formulär.
 

  • Din stuterikod i spanska stamboken.


OBS! Gör ingen inbetalning till föreningen förrän du erhållit mail med blanketter och instruktioner! Du behöver tillgång till skrivare för att kunna skriva ut blanketterna som sänds till dig.

Kan du inte göra ansökan online eller saknar skrivare, tag kontakt med föreningen. Vi kan sända blanketter och information till dig med brev.

Maila i första hand: stambokpre@presverige.se