Språngsedlar

För P.R.E.-avel behöver du särskilda språngsedlar från den spanska stamboken, LGPRE ANCCE.
 
Har du använt din hingst i korsningsavel kan mer information lämnas av Svenska Hästavelsförbundet; www.svehast.se.
Svenska P.R.E.-föreningen administrerar inte språngrulla/språngsedlar för korsningsavel eller registrering av korsningsföl.
 

Språngsedlar för P.R.E.-avel:

  • Hingstägaren kan om så önskas beställa språngsedlar från föreningen. Beställningen görs genom att fylla i mailformuläret nedan. Avgift: 125 kronor per språngsedel. Hingstägare kan också välja att själv registrera och skriva ut språngsedel från "mina sidor" i LGPRE (kostnadsfritt). Anmälan behöver i så fall ej göras till föreningen.
  • Språngsedlar utfärdas årsvis. Du kan inte använda överblivna språngsedlar från tidigare år för innevarande års betäckningar, inte heller årets språngsedlar för tidigare års betäckningar.
  • Hingstägaren ansvarar för att språngsedeln blir korrekt ifylld. Både hingst- och stoägare (vid betäckningstillfället) ska underteckna att betäckningen har ägt rum. Med ägare avses den person som är registrerad ägare till en viss P.R.E. i stamboken LGPRE ANCCE. 
  • Från och med 2011 är den blå kopian borttagen och någon rapportering behöver inte sändas in till föreningen.
  • Både hingst- och stoägare måste ha ett stuterinummer knutet till den spanska stamboken. Har du inget sådant kan du ansöka här >>.

 
Betäckningsblanketten är en viktig handling som utgör bevis på att betäckningen ägt rum och används senare då fölet ska skrivas in i stamboken. Stoägaren har rätt att få språngsedeln från hingstägaren när full betalning av samtliga betäckningsavgifter är erlagda till hingstägaren.
Både hingst- och stoägare bör se till att överenskommelse för betäckningen har avtalats.
 
Utförlig information om språngsedlar och hur de ska fyllas i här >>

Ansökan om språngsedel


Fyll i nedanstående formulär för beställning och hur du betalar. Språngsedlar sänds med posten  till dig.
 

  • Din stuterikod i spanska stamboken.


OBS! Gör ingen inbetalning till föreningen förrän du erhållit svarsmail. 

Kan du inte göra ansökan online, tag kontakt med föreningen.

Maila i första hand: stambokpre@presverige.se