Regler för pass, tilläggsregistrering och ägarregistrering

Det finns olika förordningar som reglerar vad du är skyldig att göra som hästägare. Du är t ex skyldig att se till att din häst har ett hästpass och du måste göra en så kallad tilläggsregistrering när hästen har ett pass utfärdat av en utländsk avelsorganisation.

Hästpass
Alla hästar inom EU ska ha ett pass utfärdat.
P.R.E. har hästpass utfärdat av LGPRE ANCCE som finns i Spanien. Det innebär att hästen inte automatiskt finns registrerad i något svenskt register även om hästen är född i Sverige.
Har en utländsk avelsorganisation utfärdat hästens pass, måste du göra en tilläggsregistrering  för hästen. 
Kravet gäller alltså både för P.R.E. född i Sverige och importerad. 

Jordbruksverkets information om hästpass

Tilläggsregistrering
Registreringen ska göras inom 30 dagar från det att du har fått hästens pass. Ska hästen stanna kortare tid än 90 dagar i Sverige behöver du inte göra någon tilläggsregistrering. Jordbruksverket ansvarar för en central hästdatabas. I den centrala hästdatabasen ska alla hästar som finns i Sverige längre än 90 dagar vara registrerade.
Tilläggsregistrering för P.R.E. görs hos Svenska Hästavelsförbundet. Du behöver inte göra någon ägarregistrering hos SH. Det räcker med tilläggsregistering enligt EU:s minimikrav. Vid ansökan om tilläggsregistrering ska du kunna styrka att du äger hästen genom kopia på köpehandling eller kopia på hästens ägarkort.
Ansökan om tilläggsregistrering SH 

Ägarregistrering hos stamboken
Ägarregistrering för P.R.E. gör du genom föreningen. Ska du använda din P.R.E. i renrasig avel måste du ha gjort ägarregistrering hos LGPRE och inneha en stuterikod. Ska du tävla din P.R.E. i tävlingar enligt ANCCEs regelverk måste du också ha gjort ägarregistrering hos LGPRE och inneha ägarkod eller stuterikod.
Det finns fördelar med att göra ägarregistrering hos stamboken. Du får ett ägarkort i ditt namn som styrker att du är hästens ägare. Skulle hästens pass komma bort t ex, kan du som ägare beställa ett nytt. Det är bara den registrerade ägaren som har rätt att göra det. Ägarkortet används också när hästen byter ägare och utgör då en köpehandling.
Ansökan om ägarkod/stuterikod och ägarbyte

Hästens stalladress, djurhälsolag
Sedan 2016 finns AHL som står för Animal Health Law och är ett samlingsnamn för  djurhälsoförordningen som gäller inom EU. Jordbruksverket arbetar just nu med att ta fram svenska föreskrifter för hästar som ska komplettera AHL. Nya föreskrifter ska gälla fr o m den 21 april  2021.
Föreskrifterna kommer bland annat innebära att registrering av hästens stalladress införs. EU har krav på sådan registrering, och den finns t ex i Spanien sedan flera år tillbaka.
Regler för hur det ska gå till är inte riktigt klara ännu. Det kommer troligen vara den som ansvarar för anläggningen som registrerar, och registrering kommer att gälla oavsett hur många hästar det finns på anläggningen.
Nya föreskrifter SJV

Avliden häst
När din häst inte lever längre är du skyldig att informera den avelsorganisation som utfärdat passet. Passet ska skickas till stamboken för makulering, du får tyvärr inte behålla hästens pass. Stämpel eller anteckning i passet att hästen är avlivad räcker inte. Finns ett ägarkort utfärdat ska även det skickas in till stamboken. Undantag är om ett slakteri har makulerat passet och utfärdat ett intyg om det. Intyget ska då i stället för passet skickas till avelsorganisationen.
Avliden P.R.E.
Slutet av hästens liv, SJV