Prislista stambokstjänster

Tjänst                                                    Pris inkl moms

Ägarkod                                                     540 kr

Stuterikod                                              2 600 kr

Ägarbyte                                                    795 kr

Ägarkort duplikat                                     795 kr

Fölinskrivning/föl                                  1 995* kr  

Sen inskrivning/föl                                4 960* kr  

Avelsvärdering                                       2 850 kr

Utbyte av äldre reg.handling               1 995* kr

Passduplikat                                           1 270 kr (pass utfärdade fr.o.m 2007)

Färganalys                                               1 200 kr

Språngsedel                                                 75 kr

ID-kontroll                                               1 795* kr

Registrera valack                                          0 kr

Hierro – stuterimärke                               125 kr

Namnbyte P.R.E                                      1 620 kr (gäller egenuppfödda hästar)

Samtliga prisuppgifter är inklusive moms och faktureras/ betalningsunderlag utfärdas i samband med ansökan om stambokstjänst.

Prisuppgift för övriga förekommande stambokstjänster lämnas på förfrågan vid ansökan av aktuell tjänst.

* Veterinärarvode tillkommer. 

Fr o m 1:a mars tillkommer 100:- för varje komplettering till ansökan.
Information om vilka handlingar som krävs för ansökan av viss stambokstjänst erhålls i samband med svar på webb-anmälan. Om man därefter skickar in en ofullständig ansökan tillkommer 100:- för varje erforderlig komplettering.


Prislistan gäller fr.o.m 20200301 och tills vidare. 

Centella V
Campeón de Espaňa SICAB 1984