Prislista stambokstjänster

Tjänst                                                    Pris inkl moms

Ägarkod                                                     500:- 

Stuterikod                                              2 430:-

Ägarbyte                                                    695:-

Ägarkort duplikat                                     695:-

Fölinskrivning/föl                                  1 425:-*   

Sen inskrivning/föl                                4 215:-*   

Avelsvärdering                                       2 700:-

ID Kontroll pass                                     1 425:-* 

Passduplikat                                           1 165:- gäller pass utfärdade fr.o.m 2007

Färganalys                                                 970:-  

Språngsedel                                                60:-

Registrera valack                                          0:-  

Hierro - stuterimärke                               125:-

Namnbyte P.R.E                                      1 510:- gäller uppfödares egna P.R.E. 

Samtliga prisuppgifter är inklusive moms och faktureras/ betalningsunderlag utfärdas i samband med ansökan om stambokstjänst.

Prisuppgift för övriga förekommande stambokstjänster lämnas på förfrågan vid ansökan av aktuell tjänst.

* Veterinärarvode tillkommer. Administration och färdiggörande av veterinär del av inskrivning samt porton tillkommer (400:-).


Prislistan gäller fr.o.m 20180101 och tills vidare. 

Centella V
Campeón de Espaňa SICAB 1984