Prislista stambokstjänster

Tjänst                                                    Pris inkl moms fr o m 20230701Ny prislista fr o m 
Ägarkod 600 kr kr
Stuterikod   2 845 kr kr
Ägarbyte   895 kr kr
Duplikat ägarkort895 kr kr
Fölinskrivning/föl 2 200* kr kr
Sen inskrivning/föl  5 480* krkr
Avelsvärdering ca pris  3 350 krkr
Duplikat pass 1 395 kr (pass utfärdade fr.o.m 2007) kr
Färganalys  1 295 kr kr
Språngsedel 125 kr kr
Registrera valack   0 kr kr
Hierro – stuterimärke   125 kr kr
Namnbyte P.R.E.    1 925 kr (gäller egenuppfödda hästar) kr
Övriga tjänster, begär prisuppgiftMaila föreningen på:stambokpre@presverige.se 

Samtliga prisuppgifter är inklusive moms och faktureras i samband med insänd webanmälan om beställning av stambokstjänst. Om beställningen inte fullföljs med ansökan krediteras utfärdad faktura

Prisuppgift för övriga förekommande stambokstjänster lämnas på förfrågan vid ansökan av aktuell tjänst.

* Veterinärarvode tillkommer. 

125:- tillkommer för varje komplettering till ansökan.
Information om vilka handlingar som krävs för ansökan av viss stambokstjänst erhålls i samband med svar på webb-anmälan. Om man därefter skickar in en ofullständig ansökan tillkommer 125:- för varje erforderlig komplettering.