Prislista stambokstjänster

Tjänst                                                    Pris inkl moms

Ägarkod                                                     500 kr

Stuterikod                                              2 430 kr

Ägarbyte                                                    695 kr

Ägarkort duplikat                                     695 kr

Fölinskrivning/föl                                  1 425* kr  

Sen inskrivning/föl                                4 215* kr  

Avelsvärdering                                       2 700 kr

Utbyte av äldre reg.handling               1 425* kr

Passduplikat                                           1 165 kr (pass utfärdade fr.o.m 2007)

Färganalys                                                 970 kr

Språngsedel                                                60 kr

ID-kontroll                                              1 225* kr

Registrera valack                                          0 kr

Hierro – stuterimärke                               125 kr

Namnbyte P.R.E                                      1 510 kr (gäller egenuppfödda hästar)

Samtliga prisuppgifter är inklusive moms och faktureras/ betalningsunderlag utfärdas i samband med ansökan om stambokstjänst.

Prisuppgift för övriga förekommande stambokstjänster lämnas på förfrågan vid ansökan av aktuell tjänst.

* Veterinärarvode tillkommer. Administration och färdiggörande av veterinär del av inskrivning samt porton tillkommer (400:-).


Prislistan gäller fr.o.m 20180101 och tills vidare. 

Centella V
Campeón de Espaňa SICAB 1984