Ny P.R.E.-ägare

ÄGARKOD OCH  STUTERIKOD

Ny P.R.E.-ägare behöver ansöka om en ägarkod eller en stuterikod för att få hästen ägarregistrerad och för att kunna nyttja LGPRE:s tjänster. Själva koden registreras på dig och på koden registreras sedan den/de P.R.E. du äger. 

Ägarkod är till för den som inte ska använda sin häst i avel. Samma kod används sedan om du i framtiden vill registrera fler hästar på dig. Tävlingslicens för tävlingar enligt ANCCE:s regler ingår för de hästar som listas på din ägarkod.

Stuterikod är till för den som ska använda sin häst i avel. Samma kod används sedan om du i framtiden vill registrera fler hästar på ditt stuteri. Stuterikod behövs om du ska avelsvärdera hästar, skaffa språngsedlar och registrera föl i stamboken. Avelslicens och tävlingslicens för tävlingar enligt ANCCE:s regler ingår för de hästar som listas på din stuterikod.

Har du inte någon ägar- eller stuterikod sedan tidigare kan  du ansöka om ägarbyte för din P.R.E. samtidigt. Du behöver då inte fylla i någon separat ansökan om ägarbyte.

OBS! Skicka aldrig in ett ägarkort till föreningen eller direkt till stamboken LGPRE i Spanien före det att du gjort anmälan om kod och/eller ägarbyte. Skickar du in ett ägarkort före anmälan försvåras handläggningen och du riskerar att kortet kan komma bort. Förlorar du ägarkortet kostar det 885 kr för ett duplikat, dessutom måste senast registrerad ägare till hästen kontaktas för ett intyg. 

Läs mer om ägarkod respektive stuterikod här, samt formulär för ansökan om kod och ägarbyte. >>

INFORMATION OM ÄGARKORT för P.R.E.
 
När en P.R.E. byter ägare bör ny ägare före köp förvissa sig om att hästen har rätt papper. Har du slutbetalat hästen har du rätt att erhålla hästens ägarkort.
Hästens pass ska alltid följa hästen, har du t ex inför köp haft hästen på prov så ska du också ha ha fått med hästens pass men ägarkortet överlämnas normalt först när köpet är helt genomfört.

En P.R.E. ska ha:
 
1. Hästpass utfärdat av LGPRE ANCCE.
2. Ägarkort utfärdat av LGPRE ANCCE. På framsidan av ägarkortet står det ”Carta de Propiedad” eller ”Carta de Titularidad” samt hästens uppgifter och ägarens uppgifter.
3. OBS! P.R.E. födda före 2007 kan sakna ägarkort. Kontakta gärna föreningen om du behöver checka om hästen har ett ägarkort eller inte.
 
Saknas ägarkortet vid köp uppstår det problem om ny ägare vill göra ett ägarbyte. Hittas inte kortet medför det dubbel avgift för ett ägarbyte, stamboken måste utfärda ett duplikat. För att få ut ett duplikat måste också stamboken eller ombud för stamboken få kontakt med föregående ägare som intygar att hästen är såld. Det händer att det inte går att få kontakt och då kan inte ett ägarbyte ske.
 
Kontrollera noga att föregående ägare har undertecknat kortet på baksidan i vänster ruta längst ner. Försök också alltid att förvissa dig om att det är föregående ägare som undertecknat kortet.Utan säljarens signatur på baksidan kan inte ägarbytet genomföras utan att stamboken eller ombud för stamboken får kontakt med föregående ägare som intygar att hästen är såld.

Ägarkortet är en originalhandling, baksidan av kortet är en köpehandling. Det händer att baksidan av kortet kan vara ifyllt av någon annan "köpare" än den som är slutlig köpare av hästen. Har du fått ett ägarkort där någon annan person fyllt i uppgifter som köpare, ta kontakt med föreningen. Kompletterande handlingar kommer att behövas. Överstrykningar och tippex får inte användas på ägarkorten. Stamboken accepterar inte det.  Maila frågor om ägarkort till stambokpre@presverige.se
 
Med hjälp av ägarkortet registreras hästen på ny ägare i stamboken och ett nytt ägarkort utfärdas i nya ägarens namn.
 
Oavsett om du har för avsikt att använda din häst i avel eller inte så är det klokt att göra ett ägarbyte för din P.R.E. Skulle hästens pass komma bort kan du om du står som registrerad ägare i stamboken beställa ett nytt pass från LGPRE ANCCE. Alla hästar inom EU måste ha hästpass.
 
I övrigt ska du aldrig förvara ägarkortet för din häst tillsammans med passet. Passet ska alltid följa hästen, ägarkortet förvarar du på annan ”säker” plats. Ägarkortet är en värdehandling.
 
På bilderna ser du hur ägarkorten ser ut. Det finns två varianter, nyare ägarkort heter ”Carta de Propiedad”, äldre kort heter ”Carta de Titularidad”.
 
På bilderna ser du även baksidan av ”Carta de Propiedad” och ”Carta de Titularidad” och hur korten ska fyllas i. För de äldre korten ”Carta de Titularidad” har baksidan ändrat utseende flera gånger, ditt kort kan alltså se lite annorlunda ut än vad som visas på bilden.
 
Undrar du över något när det gäller ägarkort för P.R.E. är du alltid välkommen att kontakta föreningen!