Manual fölinskrivning
 

Inskrivning av P.R.E. i stamboken LGPRE ANCCE

Inskrivning kan ske under hela året men sker företrädesvis under perioden augusti till oktober för föl födda innevarande år. 

Ansökan för föl födda mellan den 1 januari och den 30 juni bör vara registrerad hos stamboken senast den 31 december aktuellt år.

Ansökan för föl födda mellan den 1 juli och den 31 december bör vara registrerad hos stamboken senast den 30 juni året efter födelseåret.

Det finns inte någon övre åldersgräns för att skriva in en P.R.E. i stamboken men sker inskrivning efter stambokens tidsregler medför det en förhöjd avgift. 

Foto: Robert Andersson

Fodervärd till sto

För fodervärd med avelsrätt och avsikten är att fodervärden ska registreras som fölets uppfödare krävs att avtal upprättas innan betäckning och att avtalet sänds till föreningen 9 månader innan beräknad födelse (för att avtalet säkert ska finnas hos stamboken 8 månader innan beräknad födelse).

Avtalet ska vara undertecknat av båda parter samt bestyrkt av Notarius publicus. Ta alltid kontakt med föreningen om du du ska upprätta ett sådant avtal.

Saknas avtal enl ovan om avelsrätt blir stoägaren fölets uppfödare och ägare. Fölet kan därefter överlåtas till fodervärden. Detta kan göras före inskrivning.

Ansökan om inskrivning

Ansökningsblankett och språngsedel
Ansökningsblankett och språngsedel
Börja med att göra en anmälan här på föreningens hemsida att du vill ansöka om fölinskrivning. Länk >>

Du behöver ha fått språngsedeln från hingstägaren, både sto och hingstägare måste ha stuterikod hos stamboken. Hingstägaren kan inte få ut språngsedlar och stoägaren kan inte registrera avkommor utan stuterikod.

När föreningen har mottagit din webanmälan utfärdas en faktura som avser stambokens avgift inklusive administration av din ansökan. 

Du får fakturan per E-post tillsammans med stambokens förifyllda ansökningsblankett samt information om vad som ska skickas in till föreningen. 

Kontrollera uppgifterna i ansökningsblanketten.

Ta fram språngsedeln.

Leta upp språngsedelns nummer och fyll i det i stambokens ansökningsblankett där det finns ett x i fältet bredvid fölets namn. Signera blanketten och glöm inte att kryssa i rutan på ansökningsblanketten att du tagit del av informationen om GDPR. 

Fortsätt att kontrollera att uppgifterna i språngsedeln är korrekt ifyllda. Uppgifter om stoet, betäckningsdata samt födelsedata för fölet ska vara ifyllda.

Se till att stoets uppgifter är korrekt ifyllda.

Kontrollera att hingstägare fyllt i språngdatum och betäckningssätt samt signerat språngsedeln. Fattas uppgifter behöver hingstägaren komplettera det. Personnummer och datum för underskrift ska också fyllas i.

Stoägaren ska också ha signerat betäckningsdata samt fylla i personnummer och datum för underskrift.

Behöriga att underteckna språngdata är sto- respektive hingstägare som är registerade ägare i stamboken till stoet respektive hingsten vid betäckningstillfället. Det är därför viktigt att ny ägare till sto/hingst har beställt ägarbyte samt att ägarbytet är registrerat i stamboken innan betäckning sker. 

Fyll i födelseattesten på språngsedeln.
Läs regler om namngivning av föl på sidan för anmälan. Länk >>
Uppfödare till fölet är registrerad ägare till stoet i stamboken på fölets födelsedag. Microchipnummer fylls endast i om fölet redan är microchipmärkt. UELN fylls endast i om fölet har ett korsningspass.
 

Inskrivning av veterinär

Ett särskilt inskrivningsformulär som veterinären ska ha samt blodkort utfärdas.
Inskrivningskittet, d.v.s. formuläret inklusive blodkort, skickas till stoägaren alternativt till inskrivningsveterinär

Föreningen samarbetar med flera veterinärer runt om i landet. Finns det inte en inskrivningsveterinär inom rimligt avstånd från ditt stall kan du föreslå en veterinär.


Vid den veterinära delen upprättar veterinären konturdiagram, tar blodprov samt microchipmärker fölet. Veterinären ska även bekräfta vissa andra uppgifter.

Inskrivningskittet skickas därefter tillbaka till föreningen. Den veterinära delen ska utföras inom ca tre veckor från att du har mottagit inskrivningskittet.

När vi har mottagit kittet slutför vi den veterinära delen. Därefter skickas formuläret samt blodkort till stambokens laboratorium. Härstamningskontroll utförs.

Efter godkänd härstamningskontroll slutförs inskrivningen.

Fölets uppfödare är den person som är registrerad ägare i stamboken till stoet vid tidpunkten för fölets födelse. Har du köpt ett dräktigt sto, se till att göra ägarbyte i god tid före fölets födelse.

Slutligen utfärdas passet inklusive ägarkort.

Ägarkortet i ett nyutfärdat pass sitter ihop med första sidan i passet och avskiljs vid perforeringen.

När föreningen har mottagit passet från stamboken skickas det med rekommenderad post till dig. 

Sammanfattning

• Börja din inskrivning med att göra webanmälan här: Länk >>

• Läs och följ de instruktioner du får i svarsmail

• Sänd din ansökan till föreningen

• Komplett ansökan krävs för att din ansökan ska räknas som inkommen

• Komplett ansökan om fölinskrivning omfattar ansökningsblankett, språngsedel samt inbetalning av fakturan avseende stambokens avgift inklusive administration. Saknar språngsedeln underskrift(er) och betäckningsdata är din ansökan inte komplett och inskrivningen kan inte påbörjas. Detsamma gäller om undertecknad ansökningsblankett eller inbetalning saknas.

• När du har mottagit inskrivningskittet från föreningen kan tid hos veterinär bokas

• Veterinär del bör vara slutförd inom ca tre veckor från att du har mottagit inskrivnings-kittet. Returnera dokumenten till föreningen

• Efter godkänd härstamningskontroll slutförs inskrivningen och pass inklusive ägarkort utfärdas.

Foto: Robert Andersson