KÖPA P.R.E.

Information om vad du behöver tänka på inför köp av P.R.E. 

Ju mer du kan få veta om hästens bakgrundshistoria ju större chans har du att välja en häst som passar dig. Hur hästen är uppfödd, tränad och hanterad påverkar hur den kommer att fungera i framtiden. Det kan också vara värdefullt att kunna kontakta eventuella tidigare ägare till hästen. Har du möjlighet, ta hjälp av en erfaren person!

Rekommendationen är att alltid se hästen i verkligheten. Be säljaren visa upp passet och ägarkortet. Båda handlingarna ska finnas. Acceptera inte att ägarkortet saknas, utan det kan du inte göra ett ägarbyte hos stamboken.
Kontrollera att signalementet överensstämmer med hästens signalementsbeskrivning i passet. Vid veterinärbesiktning se till att microchipet blir avläst. Var noggrann!

Har du för avsikt att använda hästen i avel eller köper ett dräktigt sto, kontrollera om hästen är avelsgodkänd. Mer info om vad man bör tänka på vid avel, länk >>

Besiktning av hästen

När du har hittat en häst bör den besiktigas av veterinär före köpet. 
För att försäkra hästen kan du behöva visa upp ett friskintyg.
Välj helst en veterinär som du som köpare har förtroende för, och var gärna med vid undersökningen.
Fråga veterinären om du inte förstår kommentarerna i intyget, och be om veterinärens bedömning.
I en vanlig veterinärbesiktning kontrollerar veterinären bland annat:
• Hästens allmäntillstånd
• Ögon/öron
• Hull
• Muskulatur
• Hästens hjärta och lungor
• Reaktionen på ett böjprov
• Reaktion på longering och/eller ett ridprov/körprov

Vilka papper ska vara med

  • En stambokförd P.R.E. har hästpass utfärdat av LGPRE ANCCE, passet är gult.
  • P.R.E. födda före 2007 kan ha hästpass utärdat av Cria Caballar, passet är rött.
  • Hästen kan också ha ett pass med annan färg (t ex grönt) och är det en stambokförd P.R.E. finns registreringshandlingen insatt i passet. Passet har från  början utfärdats av annan organisation och registrering av hästen i stamboken har skett i efterhand.

Passet i sig är inte ett bevis på ägarskap, utöver passet finns ett ägarkort utfärdat.

Ägarkortet finns i två varianter, det står ”Carta de Propiedad” eller ”Carta de Titularidad” på kortet.

Både pass och ägarkort ska överlämnas till köparen då köpet är avslutat.
Ägarkortet ska vid överlämnandet vara undertecknat av föregående registrerad ägare i stamboken.

Pass utfärdat av LGPRE
Pass utfärdat av LGPRE
Pass utfärdat av Cria Caballar
Pass utfärdat av Cria Caballar
Pass med insatt registreringshandling
Pass med insatt registreringshandling

Ägarkort för stambokförd P.R.E.

Ägarkort - "CARTA DE PROPIEDAD"
Ägarkort - "CARTA DE PROPIEDAD"
Äldre typ av ägarkort - "CARTA DE TITULARIDAD"
Äldre typ av ägarkort - "CARTA DE TITULARIDAD"

Vid avslutat köp ska du aldrig godta att du kommer att få passet och/eller ägarkortet vid ett senare tillfälle, båda handlingarna ska överlämnas. P.R.E. födda före 2007 kan sakna utfärdat ägarkort, maila gära föreningen om du får uppgift om att det inte finns något ägarkort utfärdat. Ytterligare ett undantag är om du köper ett föl som är under inskrivning, där pass, och ägarkort är under utfärdande. Du kan då få en blankett från inskrivningsformuläret där säljare och köpare undertecknat.
Slutbetala inte hästen förrän du med säkerhet vet att du kommer få både ägarkort, pass eller undertecknad inskrivningshandling.
Acceptera inte att säljaren erbjuder sig att skicka in ägarkortet till stamboken eller till föreningen. Det är säljarens ansvar att se till att du får samtliga dokument.


Det är bara den nya ägaren som kan ansöka om ägarbyte hos stamboken. Det går inte att registrera sig som ägare till hästen hos stamboken utan ägarkort. Har kortet kommit bort  kan man beställa ett duplikat under förutsättning av att det går att få tag på föregående registrerad ägare. Beställning av duplikat medför extra kostnader. Tänk på att det inte finns några garantier för att nå kontakt med senast registrerad ägare. 

För att göra ägarbyte och få det registrerat i stamboken anmäler du det på föreningens hemsida, länk: >>

Köper du ett dräktigt sto ska även språngsedel följa med vid köpet. Läs även informationen om fölinskrivning, länk >>

Ska du vara fodervärd eller på liknande sätt hyra eller låna en häst ska passet överlämnas. Passet ska alltid följa hästen. Kopia av passet duger inte. Det enda undantaget är om du köper ett sto med föl vid sidan och fölet är så ungt att det ännu inte finns krav på pass för detta. Det är t ex ett krav att passet följer med under transporter.

Skriv ordentliga avtal för att undvika eventuella framtida tvister.

Köper du häst från ett annat land behöver hästen ha ett hälsointyg av officiell veterinär innan den transporteras till Sverige. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller när du tar in hästar i Sverige, länk >> 

När hästen har kommit till Sverige ska den tilläggsregistreras hos Svenska Hästavelsförbundet. Du är skydlig att göra en sådan registrering för häst som är registrerad i utländsk stambok.

Mer information om vad du som ny P.R.E-ägare måste känna till >>

P.R.E. till salu, både föl och äldre samt väntade föl kan du se på föreningens hemsida, länk >>

Kontakta gärna föreningen om du är osäker på något före köp, kan gälla pass, ägarkort, avelsgodkännande mm. Mail: stambokpre@presverige.se

Lycka till med ditt köp av P.R.E.!