Information om förändringar i stamboken LGPRE ANCCE

2020-11-21
Stamboken för P.R.E. kommer genomgå förändringar.
Förändringarna innebär bland annat att stamboken kommer få en ny indelning med två avdelningar, A och B.

Grupp A innehåller födelseregistret, avelsgodkända hästar, Basico och Calificado, samt hästar som fått utmärkelser som "Jóven Reproductor Recomendado (JRR)", "Reproductor Mejorante" och "Reproductor Élite.

Grupp B kommer till exempel innehålla hästar som inte blivit godkända vid visning för avelsvärdering två gånger. Sammanfattningsvis kommer grupp B innehålla hästar som som inte når upp till kraven för att kunna ingå i grupp A.

Förändringen i stamboken kommer ske stegvis. Beslut gällande förändringarna har fattats av jordbruksverket i Spanien 2020-06-24. LGPRE har nyligen publicerat regelverket på sin hemsida på engelska. Länk: >> 

I syfte att uppmuntra  uppfödare att använda hästar med utvärderade goda genetiska egenskaper kommer födelseregistret ”RN” och ett slutligt register ”RD” bilda en grupp.  Registrering i gruppen baseras på djur som själva uppvisar eller nedärver genetiskt positiva egenskaper. Grupp A:  Hästar vars föräldrar eller själva har GGI, (Globalt Genetiskt Index) över genomsnittet. Hästar med genetiska kategorier, JRR, Mejorantes och Élites ingår i grupp A. Grupp B:  Hästar som inte når upp till kraven för att ingå i grupp A,
I syfte att uppmuntra uppfödare att använda hästar med utvärderade goda genetiska egenskaper kommer födelseregistret ”RN” och ett slutligt register ”RD” bilda en grupp. Registrering i gruppen baseras på djur som själva uppvisar eller nedärver genetiskt positiva egenskaper. Grupp A: Hästar vars föräldrar eller själva har GGI, (Globalt Genetiskt Index) över genomsnittet. Hästar med genetiska kategorier, JRR, Mejorantes och Élites ingår i grupp A. Grupp B: Hästar som inte når upp till kraven för att ingå i grupp A,
Etapp 1. Identifiering och inskrivning i födelseregistret, RN. Etapp 2. Inskrivning i det slutliga registret, RD. Etapp 3. Kontroll av prestationer. Etapp 4. Genetisk utvärdering. Etapp 5. Katalog med avelsdjur.
Etapp 1. Identifiering och inskrivning i födelseregistret, RN. Etapp 2. Inskrivning i det slutliga registret, RD. Etapp 3. Kontroll av prestationer. Etapp 4. Genetisk utvärdering. Etapp 5. Katalog med avelsdjur.
Diskvalificerande defekter: Mankhöjd som avviker från rasstandarden. Avvikelser i proportionsindex. Vita fläckar. Höga strumpor. Ögonfärg. Övriga allvarliga eller mycket allvarliga defekter.
Diskvalificerande defekter: Mankhöjd som avviker från rasstandarden. Avvikelser i proportionsindex. Vita fläckar. Höga strumpor. Ögonfärg. Övriga allvarliga eller mycket allvarliga defekter.