Viktig information du behöver känna till före ditt köp av P.R.E.

Hästpass och ägarkort ska följa med då du köper en stambokförd P.R.E. Det förekommer allt oftare att hästens ägarkort har kommit bort.

  1. Förvissa dig i förväg om att den häst du vill köpa har både pass och ägarkort.
  2. Vid transport ska hästens pass följa med hästen, men ägarkortet ska alltid överlämnas, eller skickas i REK försändelse till den nya ägaren. Ägarkortet ska inte förvaras i hästens pass, det kan lätt ramla ur.
  3. Acceptera aldrig att säljaren ska skicka in kortet till stamboken för ägarbyte. Det är bara du, som ny ägare, som kan göra ett ägarbyte, säljaren kan inte göra det åt dig.
  4. Utan ägarkort kan du inte registrera dig som ägare till hästen hos stamboken.
  5. Utan genomfört ägarbyte kan du inte beställa någon service från stamboken, t ex avelsvärdera din häst, beställa språngsedlar, registrera avkomma, registrera din häst som valack, eller tävla i ANCCEs tävlingar.
  6. Vid saknat ägarkort kan det gå att beställa ett duplikat, om det går att få kontakt med föregående registrerad ägare. Det finns dock inte någon garanti för att det går att nå kontakt.
  7. Ett duplikat kostar lika mycket som själva ägarbytet, det blir en dubbel kostnad för dig som ny ägare.
  8. Även om du har ägarkortet, skicka aldrig det direkt till stamboken i Spanien. All stamboksservice för P.R.E. i Sverige går genom föreningen. Vid anmälan om ägarbyte får du ansökningsbankett och den info du behöver för att genomföra ägarbytet.
  9. Är du osäker på något före köp, kontakta föreningen på stambokpre@presverige.se