Information inför avelssäsongen 2024

Information som är bra att känna till om du planerar att använda din P.R.E. i avel.

Stuterikod och ägarbyte
Du måste ha en stuterikod hos stamboken för att kunna bedriva avel.
Se till att din P.R.E. är registrerad på ditt stuteri före betäckning. dvs att ägarbyte är genomfört.
Det är den/de personer som äger sto och hingst vid tidpunkten för betäckningen som har rätt att underteckna språngsedlar.
Står hästen kvar i stamboken på föregående ägare vid betäckningsdatum så måste den personen underteckna språngsedeln. 
För att undvika problem med vem som har rätt att underteckna, glöm inte att göra ägarbyte i god tid! 
Ansökan om ägarkod/stuterikod och ägarbyte

Avelsgodkännande
Din P.R.E. måste vara avelsgodkänd på lägst basnivå för att avkomman ska skunna registreras i stamboken. Gäller både hingst och sto.


Visning för avelsgodkännande kan ske då hästen är fyllda 3 år eller äldre. Föreningens rekommendation är att inte betäcka före det att hästen är godkänd. 


Här finns mer info om avelsgodkännande >>

 


Ägarbyte dräktigt sto
Har du köpt ett dräktigt sto, se till att du får språngsedeln, kontrollera att den är korrekt ifylld, och att både sto- och hingstägare undertecknat. Gör ägarbyte på stoet före fölets födelse. 
Mer info om fölinskrivning >>

Köp av sto med föl vid sidan
Stoägare som har köpt ett sto med oinskrivet föl vid sidan ska se till att få med giltig språngsedel av föregående stoägare. Nedersta delen på språngsedeln "Diligencia de venta del producto" ska vara ifylld, alternativt att det finns ett köpekontrakt som anger att fölet ingår i köpet av stoet.
 

Övrigt gällande regler för betäckning
Stamboken kommer att genomgå förändringar, bland annat gällande registerindelning och avelsprogram.

Under 2021 kom frågor till föreningen om det finns regler/restriktioner gällande betäckningar kopplat till semin och/eller GGI (avelsindex).
Vilka regler/restriktioner som ska gälla ska annonseras av stamboken ett år i förväg. Hittills har inte information angående eventuella restriktioner för 2022 aviserats.

Mer info om stamboken och avelsprogrammet >>

Kontakta föreningen om du har frågor!
stambokpre@presverige.se