ID-kontroll

Nedan beställer du en ID-kontroll av din häst. En sådan kan behöva utföras t.ex. om hästens microchip inte går att avläsa. Ange under "Övrigt" orsaken till ID-kontrollen (t.ex. att microchipet inte kan avläsas). Du får därefter information, anvisningar samt formulär inklusive blodkort för ID-kontroll.
 

Avgift ID-kontroll: 1895:- inkl. moms. Veterinärarvode tillkommer.
Fakturor utfärdas.

Ansökan om ID-kontroll


Förifylld blankett, instruktioner och betalningsunderlag sänds med E-post till dig då du fyllt i nedanstående formulär.
 

  • Din stuterikod i spanska stamboken.


OBS! Gör ingen inbetalning till föreningen förrän du erhållit mail med blanketter och instruktioner! Du behöver tillgång till skrivare för att kunna skriva ut blanketterna som sänds till dig.

Kan du inte göra ansökan online eller saknar skrivare, tag kontakt med föreningen. Vi kan sända blanketter och information till dig med brev.

Maila i första hand: stambokpre@presverige.se