Hierro – stuterimärke i stamboken

Du som bedriver avel kan ansöka om ett eget märke, "Hierro", för ditt stuteri. Gäller för dem som har stuterikod utfärdat av gamla stamboken CC och utfärdad av LGPRE ANCCE med bokstaven C i nummerserien.

Ditt eget stuterimärke förs in i stamboken för de hästar du äger och sätts in passen för egen uppfödning.


Vid nyutfärdad stuterikod är ansökan om "Hierro" kostnadsfritt inom en period av tre (3) månader från kodens utfärdande. Därefter är kostnaden 125 kr som avser administrativ kostnad för föreningen. 


Så här ansöker du:

  1. Designa ditt märke antingen som en ritad bild eller en digitalt framställd bild. 
  2. Ritar du ditt märke på papper ska du skanna bilden alternativt att du tar ett foto på bilden. Skanning/foto ska hålla god kvalitet. Märket ska vara svart och bakgrunden vit.
    Tillägg för redigering/retuschering av fil från 350:- inkl moms. 
  3. Ditt märke ska vara unikt, d v s, det ska inte förekomma sedan tidigare. Stamboken kan refusera ditt märke om det redan finns ett liknande märke.
  4. Märket ska helst vara så enkelt utformat som möjligt.
  5. Fyll i formuläret längst ner på sidan och bifoga din bild.

Utfärdade "Hierron"
Har du ett stuterimärke sedan tidigare, och vill att det ska finnas med på listan, medlemskap behövs inte, maila föreningen på  

stambokpre@presverige.se

STUTERI PALOMA
STUTERI PALOMA
STALL RANGER
STALL RANGER
YEGUADA SESSANS
YEGUADA SESSANS
REMONT
REMONT
VIVENCIA MK
VIVENCIA MK
RIVERFIELD
RIVERFIELD
STUTERI AW
STUTERI AW
ENGELSTJERNE
ENGELSTJERNE
PINK STAR HORSES
PINK STAR HORSES
NORTH STAR P.R.E.
NORTH STAR P.R.E.
BREZO
BREZO
STALL VASMAN
STALL VASMAN
STUTERI MD
STUTERI MD
AMBROSA PRE
AMBROSA PRE
WITTSJÖHUSETS VITA HÄST
WITTSJÖHUSETS VITA HÄST

Anmälan om "Hierro" eget stutermärke

  • Här bifogar du din bild
    (max 50 MB)