SPRÅNGSEDLAR för P.R.E.

Språngsedlarna är på spanska, "DECLARACIÓN DE CUBRICIÓN Y NACIMIENTO – LGPRE ANCCE" eller på engelska, "BREEDING AND BIRTH CERTIFICATE – PRE ANCCE STUD BOOK".

Språngsedeln är ett dokument som styrker att en hingst på angiven dag har betäckt ett sto.
 
Det är hingstägaren som beställer språngsedeln. Hingstägaren kan välja mellan att själv på privatsidan registrera och skriva ut en eller flera språngsedlar (kostnadsfritt) för sin hingst eller att beställa språngsedlar från föreningen (125:-/språngsedel).
Språngsedlar utfärdas årsvis. Varje språngsedel har ett unikt nummer.
 

Här beställer du från föreningen >>

Här loggar du in på din privatsida hos LGPRE >>
Gå ner längst ner på sidan och logga in. Du använder stuterikoden och din egen inloggningskod.
Har du glömt din inloggningskod, klicka på Forgot your password?, återställningskod skickas då till din registrerade E-postadress,

Får du inte någon återställningskod kontaktar du föreningen på stambokpre@presverige.se

Det är endast den hingstägare som är registrerad ägare i stamboken till hingsten som kan beställa och erhålla språngsedel för den aktuella hingsten. Hingsten måste också vara avelsgodkänd och hingstägaren måste ha en uppfödarkod. Om  du är ny hingstägare är det viktigt att du genomför ägarbyte innan du använder din hingst i avel för att ha rätt att underteckna betäckningen.

Språngsedeln är en 2-set blankett. Den fungerar både som betäcknings- och födelseattest. Sidan 1 på vilken det längst ned till höger står: ”Copy for the mare owner” eller  ”Ejemplar para el titular de la yegua madre”, ska hingstägaren lämna till stoägaren och sidan 2 är för hingstägarens egen dokumentation. Föreningen rekommenderar att hingstägaren har ett avtal som godkänns av stoägaren innan betäckning och som bl.a omfattar pris, betalning och erhållande av språngsedel samt övrigt som avtalats mellan hingst- och stoägare.
 
Överst på språngsedeln finns förtryckta uppgifter om hingsten samt språngsedelns unika nummer. Under hingstens data ska stoets uppgifter fyllas i. Därefter ska betäckningsdata fyllas i. Plats, datum och betäckningssätt ska fyllas i. Betäckningsdata ska undertecknas av både hingst- och stoägare, dvs de personer som vid betäckningstillfället är registrerade ägare i stamboken till stoet resp. hingsten. ID- person- eller organisationsnummer ska också anges av båda parter.
 
Nästa avdelning avser embryotransfer och berör inte majoriteten av uppfödare.
 
De två sista avdelningarna gäller resultatet av betäckningen, dvs fölet och ska fyllas i av stoägaren efter fölets födelse. I födelseattesten anges fölets namn och födelsedata och den sista delen fylls i om försäljning skett av ett oinskrivet föl.
 
Om  du är ny stoägare och har köpt ett dräktigt sto är det viktigt att du har uppfödarkod och genomför ägarbyte innan fölet är fött samt att du av föregående stoägare har fått språngsedel, undertecknad av såväl föregående stoägare som av hingstägaren.  

Språngsedel som beställs. Klicka på bilden för full storlek med manual hur man fyller i.
Språngsedel som skrivs ut. Klicka på bilden för full storlek med manual hur man fyller i.
Sammanfattning
 
• Hingstägaren har uppfödarkod och beställer språngsedlar från föreningen för genomförda betäckningar eller skriver ut från privatsidan på LGPRE ANCCE.
 
• Ny hingstägare har genomfört ägarbyte och är registrerad ägare i stamboken till hingsten innan betäckning sker.
 
• Efter betäckning och fullgjort avtal lämnar hingstägaren sid 1 av undertecknad språngsedel till stoägaren.
 
• Ny stoägare har stuterikod och har genomfört ägarbyte och är registrerad ägare i stamboken till stoet innan betäckning sker.
 
• Stoägare som har köpt ett dräktigt sto har fått giltig språngsedel av föregående stoägare. Den nya stoägaren har stuterikod och har genomfört ägarbyte i stamboken innan fölets födelse.
 
• Stoägare som har köpt ett sto med oinskrivet föl vid sidan har fått giltig språngsedel av föregående stoägare. Nedersta delen på språngsedeln ska då vara ifylld alternativt att det finns ett köpekontrakt som anger att fölet ingår i köpet av stoet.
 
• Vid köp av ett oinskrivet föl finns giltig språngsedel. Nedersta delen på språngsedeln ska då vara ifylld och köpekontrakt för fölet finns.
 
• Säljer du din hingst och har kvar betäckningsrätter ska du och nya ägaren skriva ett avtal som reglerar dina betäckningsrätter. Avtalet ska undertecknas av såväl ny som föregående hingstägare.
 
Har du frågor, tveka inte att kontakta föreningen på e-post: stambokpre@presverige.se