Fölinskrivning

Anmälan om inskrivning i stamboken görs genom att fylla i nedanstående mailformulär. När anmälan skickats får du inom några dagar ett svarsmail med ansökningsblankett, faktura och annan information. För att ansökan ska kunna registreras i stamboken och nödvändiga dokument ska kunna utfärdas till inskrivningsveterinär behöver en komplett ansökan, enligt information i svarsmailet, inkomma till föreningen. 

Fölinskrivning pågår under hela året men sker företrädesvis under perioden augusti till oktober. Då kostnader kan tillkomma för sent inskrivna föl bör du inte dröja med din anmälan. 

Avgift för fölinskrivning: 2 200 SEK inkl. moms/föl (faktureras). 
Fullvärdiga medlemmar i ANCCE erhåller motsvarande rabatt som LGPRE ANCCE lämnar. Rabatten krediteras i efterhand.

Tillkommer i efterhand: veterinärens arvode (faktureras) 

Om du har frågor om fölinskrivning, skriv din fråga i nedan mailformulär.

Kontaktperson för fölinskrivningar är Gunilla Astrén tel 070-584 12 80.

Ansökan för föl födda mellan den 1 januari och den 30 juni bör vara registrerad hos stamboken senast den 31 december aktuellt år.
Ansökan för föl födda mellan den 1 juli och den 31 december bör vara registrerad hos stamboken senast den 30 juni året efter födelseåret.
Gör din web-anmälan i god tid. För att undvika förhöjd avgift bör komplett ansökan inkl. språngsedel ha inkommit till föreningen senast den 1 december (gäller föl födda 1 /1–30/6) resp senast den 1 juni (gäller föl födda 1/7–31/12).

Efter avslutad och godkänd fölinskrivning utfärdar stamboken fölets pass. Pass utfärdas enligt EU:s regler och enligt de tidsangivelser som gäller för hästpass inom EU.

Stamboken tar ut en extra avgift för inskrivning av föl som inte är ansökta och där avgiften inte är inbetalad i tid. Avgiften för sen inskrivning är 5 480 SEK. 

ANMÄL DITT FÖL I GOD TID FÖR ATT UNDVIKA EXTRA AVGIFTER.

Namngivning av P.R.E.-föl

Stamboken LGPRE-ANCCE har följande regler för namngivning av P.R.E.-föl:

* Namnet får bestå av högst 25 tecken där även mellanslag räknas in.

* Siffror får inte ingå i namnet.

* Följande symboler får inte ingå i namnet: . : ; , `´! ? @ + # - § £ % & / > \ <

* Diakritiska tecken, dvs accent, apostrof, prick, ring etc ovan bokstäver är inte tillåtet. Det är därför t ex inte tillåtet att använda å, ä, ö i fölets namn.

* Observera att bindestreck inte är tillåtet. Du kan istället använda mellanrum mellan namnet och en initial.

* Bokstäver som kan blandas ihop med romerska siffror får inte förekomma efter namnet antingen som enstaka bokstav eller i kombination med varandra : I V X L C D M*

* Det är inte tillåtet att använda namn som kan väcka anstöt eller på annat vis kan uppfattas som kränkande. 

LGPRE-ANCCE har rätt att ändra namn som inte följer ovan regler.

Det namn du väljer för ditt föl ska skrivas in på språngsedelns första sida "BREEDING AND BIRTH CERTIFICATE - PRE-ANCCE STUD BOOK", vita blanketten, då du anmäler fölet för inskrivning i stamboken. Valt namn räknas som definitivt i och med att ansökan inkommit till föreningen.

Färganalys i samband med inskrivning i stamboken kan beställas till en reducerad kostnad.
Analysen blir klar i samband med inskrivningen, rätt färg förs in i stamboken och i hästens pass.
Beställning av färganalys >>

Webbanmälan för att ansöka om fölinskrivning


Förifylld blankett, instruktioner och betalningsunderlag sänds med E-post till dig då du fyllt i nedanstående formulär. 
Vi återkommer med svar oftast inom 2 arbetsdagar och skulle det inte ske, ber vi er kontakta oss via mail.
 

  • Det mail som skickas till dig innehåller bifogade filer. Ibland kan vårt svarsmail hamna i inkorg för "Övrig" eller i "Skräppost". Se till att titta där! Hör alltid av dig om du inte får svar från oss.
  • Om ej samma som ägarens bostadsadress.
  • OBS! Saknar du stuterikod behöver du göra ansökan. Kontakta föreningen!


OBS! gör ingen inbetalning till föreningen förrän du erhållit mail med blanketter och instruktioner! Du behöver tillgång till skrivare för att kunna skriva ut blanketterna som sänds till dig.

Kan du inte göra ansökan online eller saknar skrivare tag kontakt med föreningen. Vi kan sända blanketter och information till dig med brev.

Maila i första hand: stambokpre@presverige.se