Fölinskrivning

Anmälan om inskrivning i stamboken gör du genom att fylla i nedanstående mailformulär. Vänligen dröj inte med din anmälan!
När du skickat formuläret får du ett svarsmail med ansökningsblankett, faktura och annan information. För att din ansökan ska kunna registreras i stamboken och dokument utfärdas till inskrivningsveterinär krävs att komplett ansökan inkommer till föreningen. Se vidare den information du får i svarsmailet.

Fölinskrivning pågår under hela året men sker företrädesvis under perioden augusti till oktober.

Avgift för fölinskrivning: 1 425 SEK inkl. moms/föl (faktureras). 
Fullvärdiga medlemmar i ANCCE erhåller motsvarande rabatt som LGPRE ANCCE lämnar. Rabatten krediteras i efterhand.

Tillkommer i efterhand: veterinärens arvode (faktureras) och administrativ avgift om 400 SEK (faktureras). 

Om du har frågor om fölinskrivning, skriv din fråga i nedan mailformulär.
 

Kontaktperson för fölinskrivningar är Gunilla Astrén tel 070-584 12 80.

Ansökan för föl födda mellan den 1 januari och den 30 juni bör vara registrerad hos stamboken senast den 31 december aktuellt år.
Ansökan för föl födda mellan den 1 juli och den 31 december bör vara registrerad hos stamboken senast den 30 juni året efter födelseåret.
Gör din web-anmälan i god tid. För att undvika förhöjd avgift bör komplett ansökan inkl. språngsedel ha inkommit till föreningen senast den 1 december (gäller föl födda 1 /1–30/6) resp senast den 1 juni (gäller föl födda 1/7–31/12).

Efter avslutad och godkänd fölinskrivning utfärdar stamboken fölets pass. Pass utfärdas enligt EU:s regler och enligt de tidsangivelser som gäller för hästpass inom EU.

Stamboken tar ut en extra avgift för inskrivning av föl som inte är ansökta och där avgiften inte är inbetalad i tid. Avgiften för sen inskrivning är 4 215 SEK. 

ANMÄL DITT FÖL I GOD TID FÖR ATT UNDVIKA EXTRA AVGIFTER.

Ansökan om fölinskrivning


Förifylld blankett, instruktioner och betalningsunderlag sänds med E-post till dig då du fyllt i nedanstående formulär.
 

  • Din stuterikod i spanska stamboken.


OBS! gör ingen inbetalning till föreningen förrän du erhållit mail med blanketter och instruktioner! Du behöver tillgång till skrivare för att kunna skriva ut blanketterna som sänds till dig.

Kan du inte göra ansökan online eller saknar skrivare tag kontakt med föreningen. Maila i första hand: stambokpre@presverige.se

Vi kan sända blanketter och information till dig med brev.