Färganalys

Vill du veta din häst genetiska färg och vilka färggener som kan nedärvas till dess avkommor kan du ansöka om en färganalys.

Priset för en genetisk färganalys är 970 SEK inkl. moms och porto för REK-försändelse. Du kan beställa två analyser till priset av en, förutsatt att båda hästarna redan har blodprov taget.

Alla P.R.E. inskrivna i stamboken efter 2007 har registrerat blodprov, vidare har de flesta ston och hingstar som använts i avel registrerade blodprov.
Vid ansökan kontrolleras om blod finns eller inte.

För de hästar som saknar blodprov är kostnaden 970 SEK per häst samt att kostnad för veterinäravgift tillkommer.

Genetisk färganalys utförs hos LGPRE:s laboratorium, NBT Newbiotechnics, i Sevilla. Resultatet av analysen förs in i hästens pass. Du behöver därför skicka passet till föreningen när du får meddelande om att analyssvar kommit.

Har blodprov tagits på din häst under de senaste tio åren, i samband med avelsvärdering eller fölinskrivning, behöver inte nytt prov tas. Laboratoriet har då uppgifter sparade. Finns inget prov taget behöver du också beställa DNA-analys. Kostnad för det tillkommer. Vid ansökan kontrollerar föreningen om prov finns hos laboratoriet sedan tidigare eller ej. Behövs prov tas får du information om det.

Ansökan om färganalys


Förifylld blankett, instruktioner och betalningsunderlag sänds med E-post till dig då du fyllt i nedanstående formulär.
 

  • Din stuterikod i spanska stamboken.


OBS! Gör ingen inbetalning till föreningen förrän du erhållit mail med blanketter och instruktioner! Du behöver tillgång till skrivare för att kunna skriva ut blanketterna som sänds till dig.

Kan du inte göra ansökan online eller saknar skrivare, tag kontakt med föreningen. Vi kan sända blanketter och information till dig med brev.

Maila i första hand: stambokpre@presverige.se