Avliden P.R.E.

Dödsfallet anmäls av hästägaren till stamboken.
 
Du fyller i en blankett som du laddar hem här:  BLANKETT Avliden P.R.E
 
Se bild nedan för instruktion om hur du fyller i blanketten.
 
Kopia på egen ID-handling, körkort, pass eller ID-kort ska bifogas anmälan.
 
Du skickar ifylld blankett, kopia på ID-handling, hästens pass och ägarkort i original till  stamboken.
 
Skicka helst med REK, ange alltid avsändare oavsett du sänder med REK eller inte.
 
Du skickar till adress:
 
LGPRE ANCCE.
Edificio Indotorre.
Avda. del Reino Unido, 11. Pl. 3ª- 2.
41012 Sevilla 
ESPAÑA

 
Har du frågor eller vill ha hjälp med att fylla i blanketten mailar du  stambokpre@presverige.se

 

Instruktioner för att fylla i blanketten avliden P.R.E: