Anmälan till avelsvärdering 2024 – grund/basico

Vill du få din P.R.E. godkänd för avel på basnivå behöver du anmäla den inför kommande avelsvärdering.

Hästen måste ha fyllt tre år vid visningstillfället.

För att visa hästen måste ägaren inneha stuterikod. 

Avelsvärdering genomförs normalt under hösten i september/oktober.

Anmäl så tidigt som möjlig, förenklar föreningens planering för visningen. Anmälan kan ske under hela året.

Anmälan görs på nedanstående mailformulär. Inför visningen skickar vi en ansökningsblankett och info till dig.

Ansökningsblanketten ska skrivas under och sändas tillbaka till föreningen. Först när din ansökan och avgiften mottagits kan din ansökan registreras hos stamboken.

Fullvärdiga medlemmar i ANCCE får motsvarande rabatt som LGPRE lämnar. Rabatten krediteras i efterhand.

Avgift för avelsvärdering grund, 3 350 kr, inkl. moms. (2023)

Så här går en
avelsvärdering till >>

Tidigare visningar:
– Avelsvärdering 2021 >>
– Avelsvärdering 2020 >>
– Avelsvärdering 2019 >>
– Avelsvärdering 2018 >>

Anmälan till avelsvärdering 2024


Förifylld anmälningsblankett, instruktioner och betalningsunderlag sänds med E-post till dig inför visningen. Anmäl i god tid, det underlättar föreningens planering. Anmälan kan ske under hela året.

Anmälan är ej bindande förrän anmälningsblankett inför visningen skickats till föreningen.
 

  • Det mail som skickas till dig innehåller bifogade filer. Ibland kan vårt svarsmail hamna i inkorg för "Övrig" eller i "Skräppost". Se till att titta där! Hör alltid av dig om du inte får svar från oss.
  • Din stuterikod i spanska stamboken.

Kan du inte göra ansökan online eller saknar skrivare tag kontakt med föreningen. Vi kan sända blanketter och information till dig med brev.

Maila i första hand: stambokpre@presverige.se