Färganalys

Vill du veta din hästs genetiska färg och vilka färggener som kan nedärvas till dess avkommor kan du ansöka om en färganalys.

Priset för en genetisk färganalys är 1 200 SEK inkl. moms och porto för REK-försändelse. Förutsättningen är att hästen har uppgift om analys av blodprov hos stambokens laboratorium NTB, Newbiotechnics, i Sevilla.  NTB har normalt uppgift om analys av blodprov för alla P.R.E. inskrivna i stamboken efter 2007. Saknas analys hos NTB kan kostnader för ID-kontroll och veterinär tillkomma.

Vid ansökan kontrollerar föreningen om prov finns hos laboratoriet sedan tidigare eller ej. Behöver prov tas får du information om det. 

Resultatet av analysen förs in med en dekal i hästens pass. Du behöver därför skicka passet till föreningen när du får meddelande om att analyssvar kommit.

 

Ansökan om färganalys


Förifylld blankett, instruktioner och betalningsunderlag sänds med E-post till dig då du fyllt i nedanstående formulär.
 

  • Din stuterikod i spanska stamboken.


OBS! Gör ingen inbetalning till föreningen förrän du erhållit mail med blanketter och instruktioner! Du behöver tillgång till skrivare för att kunna skriva ut blanketterna som sänds till dig.

Kan du inte göra ansökan online eller saknar skrivare, tag kontakt med föreningen. Vi kan sända blanketter och information till dig med brev.

Maila i första hand: stambokpre@presverige.se