Ägarbyte

Har du sedan tidigare en egen Ägarkod eller Stuterikod hos stamboken ska du använda nedan fomulär för ansökan om ägarbyte.

Har du inte någon egen kod ansöker du om det här och gör även ansökan om ägarbyte samtidigt. >>

Det är alltid den nya ägaren som gör ansökan om ägarbyte.

OBS!

Skicka aldrig in ett ägarkort till föreningen före det att du gjort anmälan här på webbfomuläret och fått svarsmail med blanketter och instruktioner.

Skicka heller aldrig in ett ägarkort direkt till stamboken LGPRE i Spanien. 

Skickar du in ett ägarkort före anmälan försvåras handläggningen och du riskerar att kortet kan komma bort. Förlorar du ägarkortet kostar det 895 kr för ett duplikat, dessutom måste senast registrerad ägare till hästen kontaktas för ett intyg.

Ägarkortet är en originalhandling, baksidan av kortet är en köpehandling. Det händer att baksidan av kortet kan vara ifyllt av någon annan än den som är slutlig köpare av hästen. Har du fått ett ägarkort där någon annan person fyllt i uppgifter som köpare, ta kontakt med föreningen. Kompletterande handlingar kommer att behövas. Överstrykningar och tippex får inte användas på ägarkorten. Stamboken accepterar inte det. Mer info om ägarkort >> 

Avgiften för ägarbyte är 895 SEK inkl. moms

Hästar födda före 2007 kan ibland sakna ägarkort, men i samband med byte till ny ägare utfärdas alltid ett ägarkort.

Ansökan om ägarbyte för dig som har egen Ägarkod eller Stuterikod hos LGPRE ANCCE


Förifylld blankett, instruktioner och betalningsunderlag sänds med E-post till dig då du fyllt i nedanstående formulär.
Vi återkommer med svar oftast inom 2 arbetsdagar och skulle det inte ske, ber vi dig kontakta oss via mail

Det är viktigt att du sedan fullföljer din ansökan, dvs skickar in blanketter och genomför betalningen. Beställer du flera gånger utan att skicka in och betala påförs du en extra avgift om 100 kr per service från och med 3:e gången.

OBS! För att ansöka om ett ägarbyte så måste du inneha en ägar-/stuterikod. Formuläret nedan är till för ägarbyte för den  som redan innehar ägar/stuterikod. Har du inte någon kod ansöker du här >>

  • Det mail som skickas till dig innehåller bifogade filer. Ibland kan vårt svarsmail hamna i inkorg för "Övrig" eller i "Skräppost". Se till att titta där! Hör alltid av dig om du inte får svar från oss.
  • Här fyller du i din egen Ägarkod eller Stuterikod.
  • Här kan du t ex ange info om ägarkortet

OBS! gör ingen inbetalning till föreningen förrän du erhållit mail med blanketter och instruktioner! Du behöver tillgång till skrivare för att kunna skriva ut blanketterna som sänds till dig.

Kan du inte göra ansökan online eller saknar du skrivare, tag kontakt med föreningen. Vi kan sända blanketter och information till dig med brev. Maila i första hand: stambokpre@presverige.se 

Då nytt ägarkort, i nya ägarens namn, är utfärdat sänds det med REK-försändelse till nya ägaren.