Onlineansökan för stamboksservice

Onlineansökan är ett alternativ till föreningens nuvarande system med webbanmälan för service. Tjänsten finns på spanska och engelska.

Onlineansökan är inte en komplett service, vid ett ägarbyte ska du t ex, liksom tidigare, sända in ägarkortet till föreningen. Det går heller inte att göra inbetalningar för avgifter genom systemet. Stamboken har aviserat att utveckling av systemet kommer att ske.

Som P.R.E.-ägare kan du välja att fortsätta använda föreningens "vanliga" webb-anmälningar om service, eller den nya onlinetjänsten.

Onlineansökan ska vidaresändas från LGPRE ANCCE till föreningens e-postadress.
När onlineansökan inkommit, kommer du att få ett mail från föreningen med uppgift om inbetalning av avgiften samt uppgift om adress att skicka ägarkortet i original till föreningen. Ägarkortet ska inte skickas direkt till stamboken i Spanien.
Ovan rutin är kontrollerad med stamboken.

Har du frågor om onlinetjänsten, maila föreningen på:
stambokpre@presverige.se

Länk Solicitudes On-Line >>