Om Svenska P.R.E.-föreningen

Svenska P.R.E.-föreningen är den officiella rasföreningen för Pura Raza Española i Sverige. På spanska heter föreningen Asociación Sueca de Criadores y Propietaros de Pura Raza Española, med förkortningen ASCPRE.

Svenska P.R.E.-föreningen bildades 2017 i syfte att samla svenska uppfödare, hästägare och andra med intresse för rasen Pura Raza Española. Föreningen har som uppgift att arrangera aktiviteter, sprida kunskap om och marknadsföra rasen, samt arbeta för att stimulera aveln med P.R.E. i Sverige. Föreningen ska även samarbeta med andra för rasen relevanta hästorganisationer.

Svenska P.R.E.-föreningen är samarbetspartner med den spanska stamboken, LGPRE ANCCE, gällande stambokstjänster för P.R.E. i Sverige, samt fullvärdig medlem i huvudorganisationen ANCCE. Svenska P.R.E.-föreningen är även medlem i Svenska Hästavelsförbundet, SH.

Medlemskap i föreningen beviljas den som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och målsättning och som förbinder sig att följa dess stadgar och policys.
 
Inträde som medlem i föreningen sker genom anmälan till styrelsen eller via föreningens hemsida och medlemskap räknas från det att styrelsen bekräftat medlemskapet och full medlemsavgift erlagts.

Organisationsnummer: 
802510–6736

Styrelsen

Ordförande, medlem & tävlingLisa Mård2017–2019
Vice ordförande, IT & tävlingJennie Colbrie2017–2019
Kassör, medlem, IT & tävlingGunilla Astrén2017–2020
Sekreterare & ITJane Fredin2017–2020
ANCCE & LGPREMaria Ringvall2017–2019
ANCCE & aktivitet – suppleantAgneta Berg2018–2019

Stambokstjänster

Ansvariga för administration och kontakt gällande stambokstjänster:
 
Gunilla Astrén 070–584 12 80
Jane Fredin

Mail: stambokpre@presverige.se
ALBERO II, f. 1967, e. Cesar u. Arcillosa, uppf. Francisco Lazo Diaz
ALBERO II, f. 1967, e. Cesar u. Arcillosa, uppf. Francisco Lazo Diaz

Policy >>