Om Svenska P.R.E.-föreningen

Svenska P.R.E.-föreningen är den officiella rasföreningen för Pura Raza Española i Sverige. På spanska heter föreningen Asociación Sueca de Criadores y Propietaros de Pura Raza Española, med förkortningen ASCPRE.

Svenska P.R.E.-föreningen bildades 2017 i syfte att samla svenska uppfödare, hästägare och andra med intresse för rasen Pura Raza Española. Föreningen har som målsättning att arrangera aktiviteter, sprida kunskap om och marknadsföra rasen, samt arbeta för att stimulera aveln med P.R.E. i Sverige. Föreningen ska även samarbeta med andra för rasen relevanta hästorganisationer.

Svenska P.R.E.-föreningen är samarbetspartner med den spanska stamboken, LGPRE ANCCE, gällande stambokstjänster för P.R.E. i Sverige, samt fullvärdig medlem i huvudorganisationen ANCCE.

Medlemskap i föreningen beviljas den som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och målsättning och som förbinder sig att följa dess stadgar och policys.
 
Inträde som medlem i föreningen sker genom anmälan till styrelsen eller via föreningens hemsida och medlemskap räknas från det att styrelsen bekräftat medlemskapet och full medlemsavgift erlagts.

Organisationsnummer: 
802510-6736

Styrelsen

Ordförande                                  Lisa Mård                      2017–2019

Vice ordförande                          Jennie Colbrie               2017–2019

Kassör                                           Gunilla Astrén                2017–2020

Sekreterare                                  Jane Fredin                   2017–2020

ANCCE & LGPRE                           Maria Ringvall              2017–2019

Medlemsansvar                          Vanja Bellskog              2018–2020

IT & tävling                                   Carina Blom                 2018–2020

IT & tävling – suppelant            Sanna Hall                    2018

ANCCE & tävling – suppelant   Agneta Berg                 2018

Stambokstjänster

Ansvariga för administration och kontakt gällande stambokstjänster:

Gunilla Astrén                                  070-584 12 80 

Jane Fredin


Mail: stambokpre@presverige.se
ALBERO II, f. 1967, e. Cesar u. Arcillosa, uppf. Francisco Lazo Diaz
ALBERO II, f. 1967, e. Cesar u. Arcillosa, uppf. Francisco Lazo Diaz

Policy >>