Medlem

Vill du bli medlem i Svenska P.R.E.-föreningen?

Som medlem är du välkommen att ta del av föreningens aktiviteter så som ASCPRE Cup, medlemsträffar m.m, samt erhåller rabatt på föreningens evenemang, så som morfologiska tävlingar och liknande. Du får kostnadsfritt annonsera ditt stuteri, din hingst till avel eller din P.R.E. till salu eller presentera din P.R.E. på föreningens hemsida och du är också välkommen att delta i föreningens facobookgrupp för medlemmar.

Föreningen erbjuder fullvärdigt respektive stödjande medlemskap.

  • Fullvärdig medlem kan den bli som är registrerad ägare till levande P.R.E.-häst enligt spanska stamboken, LGPRE ANCCE. Har rösträtt på årsmöte. 
  • Stödjande medlem kan den bli som inte är registrerad ägare till P.R.E. enligt ovan, men som har ett intresse för rasen och föreningen. Har inte rösträtt på årsmöte.
Familj med hemmavarande barn (till och med 20 år) kan teckna fullvärdigt medlemskap för familj. Årsavgiften är 400 kr, och familjen har då en rösträtt vid årsmöte och rätt att bära en fullmakt.

Medlemsavgift


Fullvärdigt medlemskap:  300 kr
Stödjande medlemskap:   150 kr
Familjemedlemskap:         400 kr

Fyll i medlemsansökan i formuläret nedan.


Några av föreningens aktiviteter:


SIHS – Svenska Hästavelsförbundet
Föreningen är medlem i Svenska Hästavelsförbundet och blir inbjuden till olika SH–evenemang, bland annat till Sweden International Horse Show.

Morfologisk utställning
ASCPRE ansöker årligen hos ANCCE om att hålla utställningar.

ASCPRE Cup – dressyr & allround
Samla poäng genom att delta i officiella tävlingar i dressyr eller allround (Working Equitation och hoppning). Varje år koras en Dressyrchampion och en Allroundchampion.

ANCCE Cup – dressyr
ASCPRE kommer upprätta en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att ansöka om deltagande i ANCCE Cup, i första hand för dressyr. 

Stamboksärenden
Föreningen har avtal med LGPREANCCE och sköter stamboksärenden för svenska P.R.E.-ägare.

För att ansöka om medlemskap fyller du i formuläret nedan.

Gör sedan inbetalning till ASCPRE via postgiro eller swish och märk inbetalningen med ditt namn och "medlem2024".

Plusgiro: 86 70 85-3

Swish: 1232146892