Medlem

Vill du bli medlem i Svenska P.R.E.-föreningen?

Som medlem är du välkommen att ta del av föreningens aktiviteter samt kostnadsfritt annonsera på föreningens hemsida; i hingst– och stuterikatalog, salusida samt presentera din P.R.E. på sidan för medlemmars hästar. 
Du är också välkommen att delta i föreningens facobookgrupp för medlemmar.

Föreningen erbjuder fullvärdigt respektive stödjande medlemskap.

  • Fullvärdig medlem kan den bli som är registrerad ägare till levande P.R.E.-häst enligt spanska stamboken, LGPRE ANCCE. Har rösträtt på årsmöte. 
  • Stödjande medlem kan den bli som inte är registrerad ägare till P.R.E. enligt ovan, men som har ett intresse för rasen och föreningen. Har inte rösträtt på årsmöte.
     
Medlemsavgift 2019

Fullvärdigt medlemskap:  300 kr
Stödjande medlemskap:   150 kr

Fyll i medlemsansökan i formuläret nedan.


Några av föreningens aktiviteter 2019:


SIHS – Svenska Hästavelsförbundet
Föreningen är antagen som medlem i Svenska Hästavelsförbundet from 2019 och därmed kommer föreningen att få finnas med under SIHS med monter, paddockprogram och i rasparad.

Morfologisk utställning
ASCPRE har ansökt om 2 st utställningar, Grevagården 11-12/5 och på Högbo under september månad. 

ANCCE Cup – dressyr
ASCPRE kommer upprätta en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att ansöka om deltagande i ANCCE Cup, i första hand för dressyr. 

Kvalificerat godkännande
Vi håller på att undersöka möjligheterna för att kunna erbjuda tillfälle att visa sin/a P.R.E för ett kvalificerat godkännande. 

ASCPRE´s tävlingschampionat i dressyr och allround
Vi startar upp ett nytt tävlingshampionat för kommande tävlingsår 2019.

Stamboksärenden
Avtalet med LGANCCE löper på och arbetet med att hjälpa sveriges P.R.E-ägare med sina stamboksärenden fortsätter som vanligt.
 
 

För att ansöka om medlemskap fyller du i formuläret nedan.

Gör sedan inbetalning till ASCPRE via pgnr eller swish och märk inbetalningen med ditt namn och "medlem2019".

Postgironr: 86 70 85-3

Swish: 1232146892