E-post föreningen

För att komma i kontakt med föreningen mailar du oss på någon av nedan adresser.

Stamboksärenden, t ex ägarbyten/ägarkort, hästpass, fölinskrivningar och avelsvärdering:
stambokpre@presverige.se

Allmänna frågor
, t ex medlemskap, adressändring, tävlingar och annonsering: 
info@presverige.se