ANCCE:s avelsprogram för P.R.E.

ANCCE har ett pågående avelsprogram för P.R.E.-hästen. Syftet med programmet är att utveckla rasen avseende genetik, morfologi och funktionalitet. 

Hästarna mäts enligt ett särskilt protokoll samt bedöms i tävlingar för sina prestationer. Resultaten registreras i stamboken.

Den norm, GGI, Globalt Genetiskt Index, som ligger till grund för bedömning har utarbetats av ett tvärvetenskapligt team som består av dressyrdomare, morfologidomare, uppfödare och specialister inom rörelse, etnologi och genetik.

P.R.E. som visas för avelsvärdering får sina resultat registrerade i stamboken under "Valoración genética - Morfología". Avelsgodkännande finns på två nivåer, "Basico" och "Calificado". Resultat för gångarter registreras inte även om de bedöms vid avelvärdering.

GGI för en häst är inte statiskt, det kan variera över tid då avkommors resultat påverkar indexets värde. Indexet ligger normalt på ett värde mellan 80 och 120.

P.R.E. som  deltar i ANCCE COVAC Cup Dressyr, ingår i avelsprogrammet och får sina resultat registrerade under "Valoración genética - Doma". Där visas GGI och resultatet för gångarter. 

Tävlingsresutat i morfologisk tävling ingår inte i avelsprogrammet men registreras i stamboken och resultaten finns på ANCCEs sida för tävling. 


För att se en hästs GGI går du in på stamboken online. På  hästens sida ser du de flikar du kan gå in på:

Hästar som tävlas i ANCCE COVAC Cup Dressyr kan erövra utmärkelser i tre kategorier. En tävlande hästs prestationer påverkar även GGI för hästens bakomliggande generationer. Dessa hästar kan även få utmärkelser då de visat på goda nedärvningsbara egenskaper.  

JÓVEN REPRODUCTOR RECOMENDADO (JRR)

REPRODUCTOR MEJORANTE

REPRODUCTOR ÉLITE 

I stamboken anges häst med en sådan utmärkelse med rosetter i grönt, blått, eller orange.
 

Resultat publiceras även årligen i kataloger:

100 hingstar och ston med högst GGI 2019
Katalog 2019 som presenterar 34 "Jóvenes Reproductores Recomendados", 20 "Reproductores Mejorantes" och 5 "Reproductores de Élite."

Mer information på engelska om ANCCE:s avelsprogram hittar du här >>

Information på sidan med reservation för eventuella ändringar.