ANCCE

ANCCE – Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española – är den officiella organisationen för P.R.E. i Spanien och internationellt. ANCCE grundades 1972 och omfattar för närvarande mer än 800 P.R.E.-uppfödare i hela världen, samt avelsföreningar i fler än 15 länder.

ANCCE är erkänd av Spaniens Jordbruksministerium som adminstratör av stamboken för P.R.E. – "Libro Genealógico", och kan besluta om åtgärder som berör rasen, t.ex. förbättring och avelsurval, vilkor för registrering, tävlingar, m.m.

ANCCE representerar rasen P.R.E. i COPA-COGECA (European Agro-cooperatives) och WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses) samt utformar årliga marknadsföringsprogram i samarbete med ICEX (Spanska institutet för utrikeshandel) och EXTENDA (Andalusiska institutet för marknadsföring).

Några av ANCCE:s huvuduppgifter:

  • Administration av "Libro Genealogico" (stamboken) på internationell nivå.
  • Administration och utveckling av verktyg för förädling av P.R.E.-hästen.
  • Arrangör av ridprov för disciplin i dressyr för alla raser (PSCJ).
  • Arrangör av SICAB (Internationella Hästmässan för P.R.E.), som hålls årligen i Sevilla i november. SICAB invigdes för första gången 1991.
  • Publicera P.R.E.-tidningen "El Caballo", på spanska och engelska, innehållandes nyheter och resultat.
  • Närvara vid internationella hästtävlingar och mässor.
  • Huvudarrangör av morfologiska tävlingar i Spanien och internationellt.
  • Huvudansvarig Kvalifikationskommitté för avelsgodkännande.
  • Nyheter och information via hemsidor: www.ancce.com och www.sicab.org  (direktsändning av SICAB via Internet).

 Källa: ANCCE