Morfologisk tävling - Concurso Morfológico

Morfologiska utställningar har en stark tradition i Spanien och varje år arrangeras deltävlingar med kval till det stora championatet SICAB, där de bästa P.R.E.-hästarna möts för att göra upp om titlarna Spansk Champion. 

Via dessa tävlingar får uppfödare och ägare en exteriör- samt funktionell bedömning som kan vara ett användbart verktyg i det fortsatta avelsprogrammet.

Svenska P.R.E.-föreningens målsättning är att arrangera morfologiska utställningar varje år så att även svenska uppfödare och ägare får denna möjlighet till bedömning. Tävlingar arrangerade av oss är kvalificerande till SICAB.

Reglemente på engelska >> (kommer inom kort, finns ännu enbart på spanska)

Ridprov 2018 >>

Lite om tävlingsformen

En morfologisk utställning är en tävling där domaren dömer det han ser i ringen för dagen. Som med alla bedömingssporter kan resultaten skifta beroende på domare och dagsform på hästen.

Vill man ge sin häst en god chans krävs det att man tränat ordentligt och att den är väl förberedd på vad den ska göra.

Man visar hästen på spanskt manér, alltså på lång lina iförd kapson eller visningshuvudlag.

Hästen ska visa skritt, trav och galopp och kunna stå uppställd så att domaren kan bedöma dess exteriör.

Tävlingen är indelad i åldersklasser, som är uppdelade på hingstar och ston. Alla hästar visas vid hand och ridprov är obligatoriskt för hingstar, 4 år och äldre, och frivilligt för ston 4 år och äldre. Ridprovspoängen räknas inte in i totalpoängen för ston, men de är med och tävlar om titeln Ridprovschampion.

De olika klasserna är:

Klass 1 – sto 1 år (inofficiell klass, tävlar ej om championtitel)
Klass 2 – hingst 1 år (inofficiell klass, tävlar ej om championtitel)
Klass 3 – sto 2 år
Klass 4 – hingst 2 år
Klass 5 – sto 3 år
Klass 6 – hingst 3 år
Klass 7 – sto 4 år
Klass 8 – hingst 4 år
Klass 9 – sto 5 & 6 år
Klass 10 – hingst 5 & 6 år
Klass 11 – ston 7 år och uppåt
Klas 12 – hingst 7 år och uppåt
Klass13,14 – cobra-klasser
Klass 15 – valack  (inoficiell klass och går ej vidare att tävla om championtitel)

Den morfologiska delen (exteriör) är indelad i samma regioner (kroppsdelar) men med olika koefficient för de olika åldersgrupperna. 

Varje region poängsätt med 0-10 p där 1=avskyvärd, 6=tillräcklig, 7=bra och 10=perfekt.

Priser som utdelas i varje klass

1:a = Guld
2:a = Silver
3:a = Brons
Högsta poäng för gångarter = bästa gångarter/Mejores Movimientos

Championtitlar 

När bedömningen är gjord för samtliga klasser, och samtliga ridprov har genomförts, är det dags för Championuttagningen. 1:orna och 2:orna i varje klass går vidare till tävlan om titlarna Stochampion respektive Hingstchampion, Ungstochampion respektive Unghingstchampion samt Resevchampion i respektive kategori. Den häst i varje klass som haft högst poäng på gångarter går vidare till tävlan om Gångartschampion.

Vid Championuttagningen utser domaren de hästar han/hon personligen föredrar, utan direkt hänsyn till tidigare satta poäng (med undantag av titeln Ridprovschampion som helt baseras på ridprovspoängen). Det är alltså möjligt för en häst med sämre poäng att vinna över en häst i en annan klass med bättre poäng. Dock är det inte möjligt för en 2:a i en klass att vinna över en 1:a i samma klass.

Ungchampion och vuxen Champion 

Klasserna 3–6 tävlar först om Unghingstchampion/Ungstochampion och Reservchampion Unghingst/Ungsto. Hingstarna för sig och ston för sig. Sedan tävlar klass 7–12 om Hingstchampion och Stochampion och vardera Reservchampion, hingst och sto för sig.

Hästarna tas in i omgångar (ungston/unghingstar/ston/hingstar) i ringen och ställs upp på medellinjen så domaren kan göra sin bedömning. 1:an i klassen står framför 2:an. Domaren utser först en Champion bland de hästar som placerat sig som 1:or i sina respektive klasser. När denna är utsedd kliver 2:an i Championens klass fram och tävlar mot de övriga 1:orna om Reservchampion-titeln.

Gångartschampion 

Den häst som har högst gångartspoäng (Mejores Movimientos) i varje klass går vidare till att tävla om Bästa gångarter för unghästar respektive vuxna hästar. I Bästa gångarter tävlar ston och hingstar mot varandra, och hästarna visas en och en i skritt, trav och galopp.
 
Ridprovschampion

Till ridprovschampion utses den häst som fått högsta ridprovspoängen och här ingår både hingstar och ston i tävlan.
 
Titlar

– Ungstochampion (2 & 3-åriga ston) – Campeona Jóven del Concurso
– Reserv Ungstochampion (2 & 3-åriga ston) – Sub Campeona Jóven
– Unghingstchampion (2 & 3-åriga hingstar) – Campeón Jóven del Concurso
– Reserv Unghingstchampion (2 & 3-åriga hingstar) – Sub Campeón Jóven
– Gångartschampion unghäst – Campeón de los Mejores Movimientos Jóvenes
– Gångartschampion vuxna – Campeón de los Mejores Movimientos Adultos
– Ridprovschampion – Campeón de Funcionalidad
– Reserv Ridprovschampion – Sub Campeón de Funcionalidad

1-åriga hingstar och ston tävlar om klasspris men går inte vidare till championuttagning.

Valacker tävlar inte om ovanstående titlar men arrangören kan utdela en bästa valack-titel.

Nytt reglemente utkommer 2018 och vi kommer uppdatera utifrån det.

Atrevida MIBXI
SICAB 2016 klass 9